Shutterstock

Detta kan hålla din hjärna ung längre

Om du vill bevara ditt minne och din förmåga att tänka klart ska du äta mer av ett visst ämne.

Med åldern förlorar du inte bara muskelmassa. Även hjärnan upplever ett gradvis förfall. För vissa personer sker det snabbare än för andra, men framför allt en sak tycks påverka hur snabbt förloppet blir.

Forskare vid Australian National University har tittat specifikt på sambandet mellan vad människor äter och hur hjärnan åldras, och nyckeln till ett långsammare åldrande av hjärnan tycks finnas i bland annat maten.

Tittade efter en viss faktor i kosten

Forskargruppen studerade drygt 6 000 personer i åldrarna 40–73 år, som de hittat i den stora databasen UK Biobank. Vid studiens början uppvisade ingen av deltagarna några som helst tecken på neurodegenerativ sjukdom.

Totalt fem gånger under loppet av 16 månader skulle studiens deltagare fylla i frågeformulär med detaljerad information om vad de åt. Det var ett alldeles särskilt ämne forskarna hade i kikaren.

Mycket viktigt mineral

Det rör sig om mineralet magnesium, som bidrar till att reglera över 300 kemiska reaktioner i kroppen. Tidigare studier har visat att magnesium är inblandat i biologiska processer som är relevanta för bland annat hjärnans åldrande.

Forskarna fann också ett tydligt och mätbart samband mellan ett ökat intag av magnesium och långsammare nedbrytning av hjärnan.

Ökat skydd av vitala delar av hjärnan

”Vår studie visade att 41 procent högre intag av magnesium minskar förekomsten av åldersrelaterad hjärnatrofi. Detta är relaterat till bättre kognitiv funktion och lägre risk för demens senare i livet, eller ett uppskjutande av tidpunkten för uppkomst av demens”, berättar Khawlah Alateeq, som ledde studien.

Forskarna kunde bland annat se att ett högre intag av magnesium var förknippat med minskad hjärnatrofi och framför allt med ett ökat skydd av de delar av hjärnan som styr minne, inlärning och motorik.

De flesta får inte i sig tillräckligt mycket

Den stora frågan är hur mycket magnesium vi behöver för att det ska ge effekt. Helt konkret observerade forskarna att hjärnans biologiska ålder var ett år lägre än kroppens biologiska ålder hos personer som intog mer än 550 milligram magnesium om dagen, jämfört med dem som bara fick i sig cirka 350 milligram om dagen.

För män och pojkar över 14 år rekommenderar Livsmedelsverket ett dagligt intag av 350 milligram, medan rekommendationen för kvinnor och flickor över 14 år är 280 milligram. Magnesium finns i bland annat bladgrönsaker, avokado, mandlar och mörk choklad. Mineralet finns även som kosttillskott, men enligt Livsmedelsverket kan ett alltför högt intag av magnesium från kosttillskott orsaka diarré.