Det har markant effekt på barns inlärning, när deras föräldrar separerar

De negativa konsekvenserna visar sig redan veckan efter föräldrarna har flyttat ifrån varandra.

De negativa konsekvenserna för barns inlärning när föräldrarna separerar visar sig redan i de nationella proven veckan efter att föräldrarna har flyttat ifrån varandra, visar ny studie.

© Shutterstock

Barn reagerar på olika sätt när deras föräldrar separerar.

Men en sak är gemensam för många av dem.

Deras inlärning försämras markant.

Det visar resultat av två stora studier som bygger på data från 691 287 danska barn från 2:a till 9:e klass.

Överraskande förklaring bakom utveckling

Forskarna har tittat närmare på barnens testresultat på läsprov i nationella test under åren 2010-2018.

Med utgångspunkt i dessa uppgifter har forskarna kommit fram till att barnen lär sig mindre efter ett uppbrott i familjen, än de hade gjort annars – och att den negativa utvecklingen fortsätter och till och med blir mer uttalad efterhand som barnens skolgång fortsätter.

Forskarna bakom studien kunde se att den negativa inlärningsspiralen redan visar sig i de nationella proven veckan efter att föräldrarna har flyttat ifrån varandra.

Många skulle nog finna det ganska uppseendeväckande, men den sjunkande inlärningsnivån beror inte på faktorer som handlar om barnens utbyte av undervisningen i klassrummet.

Däremot pekar forskarna på att förklaringen finns i barnens hem.

Barnen med föräldrar som har separerat får med andra ord mindre inlärningsutbyte av den tid de tillbringar utanför skolan, jämfört med barn vars föräldrar håller ihop.

En förklaring kan vara att föräldrar som är skilda eller som har separerat, ägnar mer tid åt praktiska sysslor och därför har mindre tid att hjälpa till med läxor jämfört med sammanboende föräldrar, som en tidigare studie har visat.

Dålig inlärningsspiral växer

Ett annat centralt fynd i studien är att den största förlusten av inlärning kan spåras hos de 25 procent av barnen som klarar sig bäst – eller de 25 procent som klarar sig sämst i de nationella proven.

Det är däremot de 50 procent av barnen som utgör gruppen i mitten, som i högsta grad upplever de negativa konsekvenserna av att föräldrarna separerar.

Forskarna har speciellt granskat hur mycket barnens genomsnittliga resultat minskar efter att föräldrarna har skilts åt.

Direkt efter att föräldrarna har separerat visar det sig att barnens testresultat minskar till 0,9 procent under nivån innan föräldrarna skildes.

Barnens testresultat minskar i snitt ytterligare till 0,16 poäng under nivån två år efter och 0,21 poäng under nivån fyra år efter föräldrarnas separation.

Studien visar dessutom att de barn vars föräldrar lämnar varandra ofta också klarar sig sämre i skolan innan föräldrarna skiljs.

Studien har gjorts av den danska fonden ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i samarbete med forskare från Stockholms universitet i Sverige, Köpenhamns universitet och Aarhus universitet i Danmark samt Pompeu Fabra universitet i Spanien.

Projektet har fått medfinansiering från Riksbankens Jubileumsfond i Sverige.