Shutterstock

Dessa personer löper särskilt liten risk att drabbas av demens

Forskare pekar ut en viss omständighet som tydligen kan skydda mot demens på ålderns höst.

Alla kan drabbas av demens, men vi kan själva göra en del för att minska risken.

Några av experternas råd är att hålla hjärnan aktiv, att röra på sig, vara social och lägga undan cigaretter och alkohol.

Nu har forskare identifierat ännu en konkret sak som överraskande nog ser ut att kunna förbygga demens effektivt.

"Det finns ett samband mellan att vara gift mitt i livet och en lägre risk att få demens i äldre år." Vegard Skirbekk, seniorforskare ved det norska Institutet för folkhälsa.

Att ha en fast partner.

Det är slutsatsen i en studie från det norska Institutet för folkhälsa , som har publicerats i tidskriften Journal of Aging and Health.

Andra studier har tidigare pekat i samma riktning – och med de senaste resultaten har forskarna bekräftat sambandet med eftertryck.

”Det finns ett samband mellan att vara gift mitt i livet och en lägre risk att få demens i äldre år”, förklarar seriorforskaren Vegard Skirbekk, försteförfattare till studien.

”Våra data visar också att frånskilda personer får se fram emot en betydande del av demensfallen”, fortsätter han.

Högre risk bland ogifta

Forskarna har tittat på civilståndet hos 8 706 vuxna i åldersgruppen 44-68 år, som har varit registrerade i olika norska register.

Därefter tittade forskarna på hur många av personerna som utvecklade demens efter att ha fyllt 70 år.

En förklaring till den lägre risken att drabbas av demens bland personer med en fast livspartner kan vara att äktenskap är en viktig källa till social kontakt, menar forskarna, som även pekar på att den högre demensrisken hos ogifta kan hänga ihop med att de inte har barn.

© Shutterstock

Läs också:

”Det ser ut att vara viktigt att ha barn, men analyserna kan inte definiera om det att vara barnlös eller att inte vara gift är den primära orsaken till den ökade risken för demens”, säger Vegard Skirbekk.

forskarna tror att andra förklaringar till de observerade sambanden skulle kunna vara ökad stress i samband med skilsmässa och skillnader i gruppernas livsstil.