Shutterstock

Dessa fyra drag gör dig till den perfekta partnern enligt forskarna

Om du anser att glaset är halvfullt är du på god väg – om du vill vara din partners dröm.

Från Shakespeares sonetter till att svajpa i moderna dejtingappar – mänskligheten har länge försökt avkoda den hemliga formel som definierar den idealiska romantiska följeslagaren

För vad är det som en person till den bästa partnern som vi kan bygga upp en varaktig och tillfredsställande kärlekshistoria med?

Det är en fråga som tidigare har drivit diktare, filosofer och psykologer att söka svar, men nu har vetenskapen vågat sig in på detta känsloladdade område.

I en ny studie framhäver forskare från Western Kentucky University fyra personlighetsdrag som tydligen utgör hörnstenarna för den "perfekta partnern".

Svartsjuka förlorar – lyhördhet vinner

Forskarna frågade 171 par, som alla befann sig vid olika stadier i sina förhållanden, hur de skulle reagera på ett antal problem och hur tillfredsställda de var med sin partners hantering av samma problem.

Utifrån deras svar bildade forskarna en överblick över den enskildes romantiska egenskaper och tillfredsställelse i parförhållandet.

För det första visar studiens resultat att partner som undviker osäkerhet och svartsjuka anses vara de bästa att slå sig ihop med.

Den idealiska partners ger den andre utrymme, och är även mindre benägen att oroa sig och tvivla på relationen.

För det andra är den perfekta partnern närvarande och lyhörd.

Det kan löna sig att vara socialt tillgänglig eftersom mer asociala partner anses vara mindre bra partner.

En tredje faktor som avgör hur bra en partner är för hjärtat och själen är hur välbalanserade era romantiska egenskaper är.

Om båda parter är någorlunda optimistiska om förhållandets framtid och båda är tillgängliga för varandra ökar den romantiska tillfredsställelsen också.

En bra partner tar sig bland annat tid att lyssna och vara närvarande, enligt studien.

© Shutterstock

Du är därmed den perfekta partners om du kan matcha din älskades insats och engagemang för att få förhållandet att lyckas.

Det sista fundamentala draget hos den perfekta partnern är något vi kanske inte kan ändra på.

Det handlar om att du anses vara en bättre partner om du besitter omkring samma intelligensnivå som din utvalda.

Generellt sett visar studien att de mest framgångsrika paren rankar inre kvaliteter som vänlighet och omsorg över yttre omständigheter som pengar och status.

I ljuset av dessa resultat anser forskarna att ett erkännande av våra egna romantiska egenskaper kan hjälpa till att förbättra parförhållandet.

"När livet hela tiden utvecklas måste parförhållandet anpassa sig efter olika utmaningar och övergångar. Att vara en bra partner omfattar förmågan att ta sig an förändringar och tillsammans med sin älskade navigera livets otaliga svängningar och vridningar", förklarar Michelle Durham, huvudförfattare och adjunkt vid Western Kentucky University.