Åldrandet ålder

Dessa båda ämnen kan kanske reducera vår biologiska ålder

Skandinaviska forskare har i ett nytt försök använt två naturliga ämnen till att sätta käppar i hjulen för hjärt-kärlsjukdomar och åldrande. Deras forskning kan kanske öka våra chanser att hålla oss pigga och friska mycket längre.

Skandinaviska forskare har i ett nytt försök använt två naturliga ämnen till att sätta käppar i hjulen för hjärt-kärlsjukdomar och åldrande. Deras forskning kan kanske öka våra chanser att hålla oss pigga och friska mycket längre.

Shutterstock

Ett friskt och långt liv står högt på de flestas önskelista, och chansen att den går i uppfyllelse har kanske blivit lite större i och med en ny upptäckt. En grupp svenska och norska forskare har nämligen kommit fram till hur vi kanske kan bromsa kroppens biologiska åldrande och samtidigt senarelägga den tidpunkt då hjärt-kärlsjukdom vanligtvis gör sig påminda.

I ett försök med sammanlagt 443 äldre män och kvinnor, som nyligen publicerades i tidskriften Nutrients, har forskarna påvisat att de personer som dagligen fick ett tillskott av mineralet selen samt det vitaminbesläktade koenzymet Q10, fick längre telomerer än de som fick sockerpiller. Tidigare forskning förknippar korta telomerer med åldrande och hjärt-kärlsjukdom, så det ser onekligen ut som om forskarna har hittat något som kan bromsa den process som gör oss gamla och svaga.

Förlänger kanske livets resa

Telomererna, som är en viktig del av cellernas försvar mot undergång, sitter i ytterändan av alla dna-strängar. På samma sätt som skosnören är förseglade med plast för att undvika att de trasslar sig i ändarna, håller telomererna dna-strängarna intakta.

Telomerer förkortas vid varje celldelning. När de har tagit slut, så blottläggs dna-strängarna och börjar förslitas, varpå cellen går under. I princip fungerar de som ett slags "klippkort" för livets resa, eftersom de avgör hur länge cellen existerar. Genom att se till att kroppen förses med rikliga mängder selen och Q10 verkar det som om resan kan bli längre.

Forskarna mätte telomerlängden i leukocyter, som är vita blodkroppar och en del av kroppens immunförsvar. Det är en etablerad metod att få mer insikt i kroppens biologiska ålder, speciellt eftersom telomerlängden i leukocyter inte avviker mycket från längden av telomerer i andra celler i kroppen.

Celler behöver Q10 för att skapa energi

Koenzymet Q10 (eller ubiquinon) är ett ämne som alla celler i kroppen behöver för att kunna skapa energi. I denna process, som dagligt tal kallas energiämnesomsättningen, omvandlas fett, protein och kolhydrater biokemiskt till adenosintrifosfat (ATP), som är energi lagrad i molekylär form.

Kroppen kan själv bilda Q10, bland annat i levern, men redan runt 20 års ålder börjar självproduktionen att gå åt fel håll. Mängden Q10 i kroppen hos en 80-åring är alltså hälften av den hos en 20-åring. Redan i 40-50-årsåldern kommer många att känna av den minskande Q10-halten i kroppen i form av en längre energinivå och ökad trötthet.

"Våra mätningar visar att när vi lider brist på selen och koenzymet Q10, så utsätts vi för accelererat åldrande. Genom att ta ämnena som tillskott är det emellertid möjligt att bromsa processen, så att åldrandet förlöper långsammare", förklarar forskningsledaren Urban Alehagen, professor vid Linköpings universitetssjukhus.