Shutterstock
Åldrande

Denna enda faktor kan ha stor betydelse för ditt åldrande

En enkel men viktig faktor kan potentiellt ha konsekvens för din risk att drabbas av allvarliga kroniska sjukdomar och fort du åldras, tror forskare bakom studie.

Dålig syn, smärtor i kroppen och större risk att drabbas av allvarliga sjukdomar.

Trots att de flesta av oss drömmer om ett långt liv kan ålderdomen också innebära en kaskad av utmaningar.

Nu har forskare vid National Institutes of Health, som tillhör det amerikanska hälsodepartementet, publicerat en uppseendeväckande studie, i vilken de har upptäckt att en enda viktig faktor kan få avgörande betydelse för hur fort sin kropp åldras, samt om du utvecklar kroniska sjukdomar som till slut kan leda till för tidig död.

Förkortade livet avsevärt

Idén till den nya publikationen kom ur ett annat försök som genomfördes 2019, då samma forskare övervakade hur för lite vätska påverkade livslängden hos möss.

Då kom de fram till att ett lågt intag under längre perioder fråntog de små gnagarna sex månader av deras liv, vilket grovt räknat kan jämföras med 15 år av ett människoliv.

I den senaste studien gjorde forskarna en djupdykning i siffror från en omfattande hjärtstudie, som började redan i slutet av 1980-talet och följde mer än 15 000 deltagare mellan 45 och 66 år med uppföljande läkarbesök efter 25 år.

Högre biologisk ålder

Deltagarnas vätskebalans, deras så kallade hydrering, analyserades genom att titta på nivån av salt, natrium, i blodet. En normal natriumnivå ligger mellan 135 och 146 mmol/l, och högre koncentrationer kan vara ett tecken på att vi inte intar tillräckligt mycket vätska.

Alla deltagare hade natriumnivåer inom den normale ramen. Men analyserna visade också att deltagare med en koncentration i den höga änden av skalan, över 144 mmol/l, löpte 50 procent större sannolikhet att visa tecken på en högre biologisk ålder än deras faktiska ålder.

De löpte även 21 procent större risk att dö tidigt jämfört med den grupp som hade den lägsta natriumnivån i studien.

Forskare: Fler studier behövs

Även deltagare med en koncentration av natrium över 142 mmol/l såg ut att löpa högre risk att utveckla kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes, hjärtsvikt och demens. De såg ut att löpa 10 till 15 procent högre risk att åldras tidigare. Samtidigt löpte deltagare i intervallen mellan 138-140 mmol/l den lägsta risken att utveckla sjukdomar.

© Shutterstock

Läs också:

Det är viktigt att konstatera att forskarna ännu inte har bevisat något orsakssamband. De understryker också själva att resultaten inte direkt avslöjar att för lite vätska under längre tid kan förkorta vår livslängd, eftersom det exempelvis är möjligt att personer som håller sig väl hydrerade också är bättre på att motionera och att äta hälsosamt.

Men forskarna poängterar samtidigt att det finns laboratorieförsök som tyder på att för lite vätska kan sätta fart på åldrandet av både djur- och människoceller. Bland annat genom att utlösa inflammation, som tidigare har kopplats till åldrande. Därför tror de också att det behövs fler studier på ett ännu bredare utsnitt av världens befolkning.