Den här upptäckten kan kanske rädda många människors syn

Personer med Alzheimers sjukdom och diabetes får ofta försämrad syn, och de saknar ett viktigt ämne i näthinnan. Det har forskare nu hittat en lösning på.

Med den nya forskningen blir det möjligt att normalisera DHA-halten i näthinnan och förhoppningsvis effektivt förebygga och behandla dysfunktionella näthinnor.

© Shutterstock

Det är inte en slump att fisk påstås vara bra för synen. Det beror på de livsviktiga omega-3-fettsyrorna, där framför allt DHA (dokosahexaensyra) spelar en avgörande roll.

Samtidigt har det visat sig att personer med diabetes, Alzheimers sjukdom, åldersrelaterad makuladegeneration och vissa andra sjukdomar har låg DHA-halt i näthinnan och med tiden utvecklar sjukdom i ögats näthinna, retinopati.

Når inte in till näthinnan

Den stora utmaningen har varit att öka näthinnans DHA-halt med fisk eller fiskolja, eftersom DHA inte kan korsa den så kallade blod–näthinnebarriären.

DHA i fisk och många fiskoljeprodukter förekommer i sin naturliga triglyceridform, triacylglycerol (TAG), som har många hälsofrämjande effekter i andra delar av kroppen. Denna variant av DHA (TAG-DHA) kan emellertid inte ta sig från blodet och in i näthinnan.

Förbättrad omega-3-fettsyra

Det har en grupp amerikanska forskare nu hittat en lösning på. De har förändrat DHA-fettsyrans kemiska form på ett sätt som gör att den obehindrat kan passera blod–näthinnebarriären.

Den nya DHA-varianten, lysofosfolipid-DHA (LPC-DHA), har i studier på möss visat sig kunna öka näthinnans DHA-innehåll på ett effektivt vis. Forskningen presenterades i mars i år på den ideella organisationen American Society for Biochemistry and Molecular Biologys årliga kongress.

Nittiosex procent högre DHA-halt

Efter att i ett halvår ha matat möss med LPC-DHA ökade DHA-halten i näthinnorna med hela 96 procent. Samtidigt kunde forskarna konstatera att näthinnorna hade bevarat både sin struktur och sin funktion.

”LPC-DHA är överlägset TAG-DHA när det gäller att öka näthinnans DHA-halt. Det kan visa sig ha ett värde i samband med retinopatier av olika slag. Metoden är ett nytt terapeutiskt verktyg vid förebyggande och behandling av näthinnedysfunktion, som bland annat förekommer i samband med Alzheimers sjukdom och diabetes”, berättar forskningsledaren Sugasini Dhavamani vid University of Illinois i USA.

Viktig del av förbindelsen med hjärnan

I ett friskt, välfungerande öga bidrar DHA till att reparera fotoreceptorerna. Dessa särskilda celler omvandlar ljus till signaler, som sedan skickas till hjärnan. Om näthinnan saknar DHA fungerar den inte normalt, vilket leder till nedsatt syn.

Med den nya forskningen blir det möjligt att normalisera näthinnans DHA-halt och förhoppningsvis förebygga och behandla näthinnor som inte fungerar som de ska. Mössen fick en dos omega-3-fettsyror som omräknat till en dos för människa motsvarar 250–500 milligram om dagen, ungefär det rekommenderade dagliga intaget för omega-3-fettsyror.