Courtesy of the State Collection of Anthropology and Paleoanatomy Munich

Deformerade kranier var maktsymboler

Under tidig medeltid i Europa giftes kvinnor med avlånga kranier bort som en del i olika maktallianser, visar ny forskning.

I en rad byar längs Donau i Sydtyskland har arkeologer hittat uppseendeväckande skelett av kvinnor med deformerade kranier. Formen beror på att kvinnorna hade fått snören bundna runt ­huvudet under uppväxten.

Nu har forskare vid Johannes Gutenberg-Universität i Mainz, Tyskland, hittat en förklaring till fynden.

Mörka kvinnor kom från öst

Med hjälp av dna-undersökningar har de fastslagit att kvinnorna hade mörkt hår och bruna ögon, vilket inte var normalt i Sydtyskland runt år 500, vilket är den period som skeletten härrör från.

Kvinnorna har alla hittats sida vid sida med andra skelett utan deformerade kranier, och dessa skelett härrör från människor med ljust hår och blå ögon.

Dna från deras skelett matchar befolkningen i området, medan dna från kvinnorna med de deformerade kranierna ligger närmare befolkningar i det nuvarande Rumänien och Bulgarien.

I dessa områden har pojkar och flickor från välbeställda familjer fått kraniet förlängt.

Skapade maktfulla allianser

Forskargruppen anser att kvinnorna med deformerat kranium bör ha kommit från öster, och eftersom det bara är frågan om kvinnor har de troligen inte invandrat som del av en grupp. ­

Högst sannolikt har ­de gifts bort med makthavare i området i samband med ingåendet av olika politiska allianser mellan europeiska regioner på medeltiden.