Shutterstock
Förvirrad man

Därför kan glömska i själva verket vara bra för hjärnan

Försök på laboratoriemöss kan lära oss mer om minnets natur.

Inköpslistor, möten, trafikregler och lösenord.

Du hamnar hela tiden i situationer i vilka du är helt beroende av att hjärnan lagrar information som den kan plocka fram och använda.

Därför kan glömska bli ett besvärligt irritationsmoment i vardagen.

Men nu visar resultaten av en irländsk studie att vardagsglömska kanske i själva verket är bra för hjärnan och att minnens kanske inte alls går förlorade. Detta står att läsa i Neurosciencenews.

Studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports, bygger på ett antal försök i vilka forskare har övervakat hjärncellssamlingar i laboratoriemöss.

Hjärncellerna var genmodifierade så att de blev känsliga för ljus, vilket är en del av en känd teknik kallad optogenetik.

Minnena kan framkallas igen

Det uppseendeväckande försöket var att forskarna tydligen kunde hämta mössens förlorade minnen igen när de aktiverade utvalda hjärnceller med ljus i specifika situationer.

Detsamma tycktes hända när mössen utsattes för nya upplevelser, som på ett eller annat sätt var förknippade med de förlorade minnena.

Enligt forskarna visar försöket att våra minnen finns kvar någonstans inne i hjärnan, men att de kommer fram först när den samling hjärnceller som är knutna till minnet aktiveras – antingen på naturlig väg eller artificiellt.

De säger också att framkallandet av minnen är ett uttryck för en konstant konkurrens mellan hjärncellerna och att vardagsglömska kan vara en viktig funktion när hjärnan ska anpassa sig till olika miljöer och nedprioritera irrelevanta minnen.

Nu hoppas de att den nya kunskapen om minnets natur kan vara en hjälp i försöken att motverka sjukdomar, som exempelvis Alzheimers sjukdom.