Därför kan du känna dig utanför byns gemenskap

Mindre byar kan behöva nytt blod för att inte dö ut – men nyinflyttade är inte alltid välkomna. Enligt forskare har det sina anledningar.

Nyinflyttade i byn.

Det kan bland annat vara svårt att nå fram med nya idéer som nyinflyttad i en liten by, visar en australisk studie.

© Shutterstock

De flesta har nog varit med om att hamna utanför någon lek vi helst skulle vilja delta i. Det fungerar ungefär likadant för en del nyinflyttade, när de slår sig ned i mindre byar ute på landsbygden.

En australisk studie visar att det finns en tendens att nyinflyttade får det svårt att smälta in socialt.

Det leder bland annat till att det blir svårare att genomföra förändringar i det lilla samhället.

"Tendensen är tydlig trots att många av byarna faktiskt behöver fler invånare", skriver Saleena Ham, som är verksam vid University of Southern Queensland, i The Conversation.

Social status

Genom att intervjua den ursprungliga ortsbefolkningen och nyinflyttade personer i två småbyar med mindre än 2 000 invånare i den australiska delstaten Queensland, har Saleena Ham bland annat kommit fram till att ortsbefolkningen ofta har högre social status.

Det tar sig exempelvis uttryck i att deras röst väger tyngre när det ska fattas beslut i lokalsamhället.

"Om nyinflyttade människor upplever att deras idéer eller erfarenheter ignoreras, så beror det ofta på att de ursprungliga invånarna vill att allt ska förbli som det har varit", skriver Ham.

Och det finns det en mycket speciell anledning till.

Varför denna fientlighet?

Det kan tyckas ologiskt att mindre samhällen som behöver arbetskraft och nya generationer för att säkra sin överlevnad inte alltid tar emot nyinflyttade grannar med öppna armar.

En del av förklaringen ligger enligt Ham i att invånare i små samhällen ofta känner mycket starka band till lokalmiljön, och därför kan ta det personligt när nytillkomna människor vill göra saker och ting på ett nytt och helt annorlunda sätt.

"För en del kan det kännas som ett angrepp på deras värderingar, historia, status och privilegier, och då börjar de försvara sitt unika samhälle mot påverkan utifrån", skriver Ham.

Studien visar inga tecken på att potentiella nyinflyttade får lättare att integreras i lantliga lokalsamhällen i framtiden, men genom att vara tillmötesgående och visa ömsesidig förståelse kan man komma långt.

"Nästa gång du hör talas om ett litet samhälle på landet, som inte välkomnar nyinflyttade med öppna armar, kan du tänka på att det kanske handlar om att de i själva verket försöker skydda sin egen, unika status", avlutar Ham.