Shutterstock

Därför ger vissa människor andra skulden

Det är fullt förståeligt att du blir irriterad på att en del personer alltid ger andra skulden, även om det var deras eget misstag. Men i själva verket är detta karaktärsdrag ett tecken på egen svaghet, visar ett flertal studier.

Du har säkert varit med om att en del människor aldrig vill ta ansvar för sina egna misstag, utan alltid skjuter över skulden på andra.

Det kan för en vanlig, hederlig människa vara ganska frustrerande, oavsett om man själv utsätts eller ser andra få orättvist, och det är inte så konstigt. För det är både orättvist, orimligt och obegripligt.

Har svårt att hantera negativa känslor

Men nästa gång du får skulden för något och den som anklagar dig helt ignorerar sin egen roll, ska du försöka att se händelsen ut en ny och annorlunda synvinkel.

I själva verket handlar det om en försvarsmekanism, som den som pekar finger använder sig av, därför att vederbörande har problem med att hantera negativa känslor som exempelvis skuldkänslor och skam.

Omedveten psykisk försvarsmekanism

En studie publicerad i tidskriften Personality and Individual Differences förklarar mer specifikt att det handlat om ett koncept som kallas projektion.

Det är en omedveten psykisk försvarsmekanism, som syftar till att skydda en person mot oönskad psykisk smärta.

Personer som har svårt att hantera negativa känslor som exempelvis skuld och skam, är benägna att använda sig av projektion genom att helt enkelt skylla på någon annan.

Testat i vetenskapliga försök

I ett antal försök genomförda av forskare vid universitetet i Trier och Münchens tekniska universitet, båda i Tyskland, tittade man närmare på människors sätt att hantera olika situationer. Forskarna kunde tydligt se att de personer som hade svårt att reglera sina egna känslor var benägna att skylla ifrån sig när de har begått misstag.

De ombads välja mellan ett antal attraktiva och mindre attraktiva aktiviteter eller möjligheter. Därefter bedömde forskarna i vilken grad försöksdeltagarna helt oberättigat gav andra skulden för sina dåliga val.

Försöken visade omvänt att personer som har lätt att reglera sina egna känslor, inklusive negativa känslor, inte visade något behov eller tendens att använda sig av projektion.