Shutterstock
Köpenhamn

Danmarks största städer

Danmarks största stad är huvudstaden Köpenhamn med sina 644 431 invånare år 2022. Se listan över Danmarks tio största städer här.

För drygt 1 300 år sedan grundade vikingarna Danmarks första stad, Ribe, på Västjylland.

Under de följande århundradena utvecklades Ribe till en livlig internationell handelsstad och på 1200-talet fick staden status som handelsstad.

Fram till 1400- och 1500-talen var Ribe en av Danmarks största städer.

I dag bor drygt 8 000 människor i den före detta metropolen och Ribe hamnar långt ned på listan över Danmarks största städer.

Men vilka städer hamnar på listan över Danmarks tio största städer i dag? Vad kännetecknar städerna, hur ser deras historia ut och vad är definitionen av en stad?

Lär dig mer om detta i den här artikeln.

Här är Danmarks tio största städer

Enligt Danmarks Statistiks senaste folkräkning från januari 2022 är detta Danmarks tio största städer:

  • 1. Köpenhamn (Huvudstadsområdet) – Invånarantal: 1 336 982
  • 2. Århus – Invånarantal: 285 273
  • 3. Odense – Invånarantal: 180 863
  • 4. Ålborg – Invånarantal: 119 862
  • 5. Esbjerg – Invånarantal: 71 698
  • 6. Randers – Invånarantal: 62 802
  • 7. Kolding – Invånarantal: 61 638
  • 8. Horsens – Invånarantal: 61 074
  • 9. Vejle – Invånarantal: 60 231
  • 10. Roskilde – Invånarantal: 51 916

Köpenhamn består i detta sammanhang inte bara av huvudstaden Köpenhamn utan även tolv andra kommuner.

Dessa totalt 13 kommuner går under beteckningen "Huvudstadsområdet" och hyser nästan en fjärdedel av Danmarks befolkning.

I den efterföljande genomgången av Danmarks tio största städer går vi dock bara på djupet med huvudstaden Köpenhamn och inte övriga tolv kommuner som tillsammans utgör Huvudstadsområdet.

Köpenhamn är Danmarks största stad, men en lilleputt jämfört med världens tio största städer.

Köpenhamn

Nyhavn i Köpenhamn är en favoritdestination för besökare.

Nyhavn är ett favoritutflyktsmål i Köpenhamn. Den gamla hamnen är full av matställen och om du vill uppleva huvudstaden från sjön är Nyhavn navet för kanalkryssningarna.

© Shutterstock

Invånarantal i Storköpenhamn: 644 431
Invånarantal i huvudstadsområdet: 1 336 982
Grundat: 1167

I början av 1160-talet förlänades Roskildes biskop Absalon handelsplatsen 'Havn' av den danske kungen, kung Valdemar, som han hade hjälpt till makten 1157.

Biskop Absalon grundade ett slott i den lilla hamnstaden 1167.

Slottet, vars lämningar i dag ligger begravda under Christiansborgs slott, skulle hjälpa till att kontrollera fiskmarknaderna längs Öresund och försvara Danmark mot fiender.

Med slottets som grund växte Köpenhamn från en liten fiskeby till en av de viktigaste städerna i det danska kungariket.

1254 fick Köpenhamn status som köpstad och 1417 gjorde den danske kungen Erik av Pommern Köpenhamn till Danmarks huvudstad.

Under de följande århundradena upplevde Köpenhamn stora ekonomiska framsteg och efter införandet av absolut makt 1660 blev Köpenhamn Danmarks maktcentrum.

År 1672 bodde 42 000 invånare i Köpenhamn, vilket gjorde huvudstaden tio gånger större än Danmarks då näst största stad, Ålborg.

Några av Danmarks mest kända byggnader är Amalienborg slott, Christiansborg och Frederiksborg slott som ligger just i Danmarks största stad.

Köpenhamn besöks av nästan 13 miljoner turister varje år, och de flockas runt några av stadens mest kända landmärken som Nyhavn, fristaden Christiania och statyn av den lilla sjöjungfrun.

Århus

Massor av liv längs floden i Danmarks näst största stad, Aarhus.

När solen skiner finns det gott om friluftsliv längs ån i centrum av Danmarks näst största stad, Århus.

© Shutterstock

Invånarantal i Århus: 180 863
Grundat: 948

Ett av de mest kända landmärkena i Danmarks näst största stad Århus är Arosmuseet, som pryds av det ikoniska regnbågsfärgade taket av konstnären Olafur Eliasson.

Museet är uppkallat efter det namn som vikingarna gav Århus när de bosatte sig i området någon gång på 700-talet.

Aros betyder 'åmynning' och syftar på den å där vikingarna grundade staden.

Runt 900-talet byggdes en vall runt staden. Vallen indikerar att Århus hade stor kommersiell och militär betydelse vid denna tid.

År 948 gjordes Århus till säte för biskopar och på medeltiden blev Århus en katedralstad för den mäktiga katolska kyrkan.

Efter reformationen försvann den katolska kyrkan, och Århus fick status som en vanlig provinshandelsstad.

Industrialiseringen på 1800-talet gav upphov till befolkningsökning och på 1880-talet var Århus Danmarks näst största stad.

Om du vill fördjupa dig i Århus historia kan du besöka Den Gamle By, Marselisborgs slott och Aros museum.

Med sina en miljon besökare varje år är det sistnämnda det mest besökta konstmuseet i Skandinavien.

Odense

H.C. Andersens barndomshem är i dag ett museum i Odense.

Den världsberömde författaren H.C. Andersens barndomshem i Odense är i dag ett museum.

© Shutterstock

Invånarantal i Odense: 285 273
Grundat: 988

Odense är den största staden på ön Fyn och en av de äldsta städerna i Danmark.

Staden kan dateras ända tillbaka till vikingatiden och nämns första gången i skriftliga källor 988, då det fick status som biskopssäte.

Enligt forskningen kan namnet Odense översättas till Odens helgedom.

Danmarks mest kända författare H.C. Andersen föddes i Odense 1805.

När äventyrsförfattaren växte upp i Odense genomgick staden en stor industrialisering och blev den näst största staden i Danmark.

H.C. Andersen kallade själv Odense för "Lilla Köpenhamn" och var stolt över sin hemstad. I sin dikt "Odense" från 1875 skriver H.C. Andersen:

Du kære, gamle Fødeby
er altid i min Tanke.
Stolt bygged’ Odin Slot mod Sky
paa Næsbyhoved Banke;

(Du kära, gamla Födelsestad
finns alltid i mina tankar.
Stolt byggdes Odens slott mot himlen
på Næsbyhoved Bank;)

H.C. Andersen är fortfarande i dag det största dragplåstret för staden på Fyn, som har flera varumärken i författarens namn.

Så sent som sommaren 2021 öppnade den största nya attraktionen i Odense på flera år - en nytt H.C. Andersens hus.

Ålborg

Dansare i karnevalen i Ålborg.

Karnevalen i Aalborg är den största i sitt slag i Danmark.

© Shutterstock

Invånarantal i Ålborg: 119 862
Grundat: Slutet av 900-talet

Det är osäkert när Danmarks fjärde största stad började byggas, men arkeologiska fynd tyder på att Ålborg grundades någon gång på 800-talet.

År 1342 fick staden köpstadsrättigheter och under de följande århundradena utvecklades Ålborg till en av Danmarks största städer.

Växtvärken exploderade särskilt efter att staden fick monopol på handeln med salt sill 1516.

På 1850-talet övertogs Ålborg av Århus som Jyllands största stad och på 1900-talet blev Ålborg en framgångsrik industristad och hem för stora företag som exempelvis Aalborg Portland, världens största exportör av vit cement.

Ett av stadens mest kända landmärken är gravfältet på Lindholm Høje som döljer vackra arkeologiska lämningar från yngre järnålder och vikingatid.

På Aalborgs Havnefront vid Limfjorden står Musikkens Hus, en av de mest ikoniska byggnaderna i norra Jylland.

Esbjerg

Esbjergs hamn är en av Danmarks viktigaste hamnar.

Esbjergs hamn är en av Danmarks viktigaste hamnar och är ett nordeuropeiskt nav för containerfartyg.

© Shutterstock

Invånarantal i Esbjerg: 71 668
Grundat: 1868

Esbjerg är en av de nyaste städerna på den danska kartan.

Före 1868 bestod hamnstaden på Sydvästjylland av bara två gårdar, tre hus och 23 invånare.

Esbjerg började växa när riksdagen den 24 april 1868 beslutade att en hamn skulle byggas i området.

Efter kriget mot Preussen 1864 var alla hamnar på Jyllands västkust i tyskarnas händer och Esbjerg skulle nu få rollen som primärhamn på den danska västkusten, varifrån jordbruket kunde exportera levande boskap.

Hamnen fick befolkningen att explodera i Esbjerg och på några år växte staden från 23 invånare till 13 000.

Från 1890-talet och framåt positionerade Esbjerg sig som en av Danmarks största fiskestäder, och i och med upptäckten av olja i Nordsjön 200 kilometer utanför Esbjergs kust blev hamnstaden även Danmarks offshore-huvudstad.

I dag är Esbjerg lika känt för sin gröna energi. Under de senaste 20 åren har Esbjerg skeppat ut mer än 4 000 vindkraftverk, och planen är för totalt 10 000 nya vindkraftverk ska byggas och transporteras ut till Nordsjön före 2050.

Randers

Randers Rådhus ligger mitt i den gamla delen av staden.

Förutom den gamla stadskärnan är Randers i dag mest känt för Randers Regnskov.

© Wikimedia Commons

Invånarantal i Randers: 62 802
Grundat: Runt år 1000

Randers uppstod i början av medeltiden runt 1000-talet och den gamla arkitekturen syns än i dag i stadens krokiga korsvirkeshus och charmiga kullerstenar.

Mitt på Rådhustorget står den sju meter höga statyn av den danske nationalhjälten Niels Ebbesen.

Niels Ebbesen skrev in sig själv i de danska historieböckerna när han 1340 ledde ett uppror mot den tyske greve Gerhard av Holstein.

Greve Gerhard hade bosatt sig i Randers med 11 000 man för att driva in de skatter som danskarna var skyldiga honom.

Niels Ebbesen och hans män bröt sig in i grevens bostad och högg huvudet av honom medan han sov.

I dag är Randers särskilt känt för den 3 600 kvadratmeter stora regnskogen inomhus, som ligger vid Gudenåen nära centrum och är formad som tre stora kupoler.

Kolding

Koldinghus är ett gammalt kungligt slott.

Det kungliga slottet Koldinghus grundades i mitten av 1200-talet.

© Shutterstock

Invånarantal i Kolding: 61 638
Grundat: Runt år 1200

Kolding är den största staden i det så kallade "triangelområdet" som omfattar städerna Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen och Vejle.

Det är okänt exakt när Kolding uppstod som stad, men de äldsta arkeologiska jordlagren i stadens bebyggelse går tillbaka till början av 1200-talet.

Kolding var en viktig gränsstad mellan Danmark och hertigdömena i söder och handeln mellan Danmark och hertigdömena gick genom Kolding – först via fartyg genom Kolding å och därefter från 1800-talet via järnvägen.

Stadens mest kända landmärke är det kungliga palatset Koldinghus, beläget på Slotsbakken nära Kolding å.

Slottet grundades i mitten av 1200-talet och fungerade som rikets skydd av gränsen i söder.

Under hela 1500- och 1600-talen tillbringade kungarna kung Kristian III och kung Kristian IV mycket tid på Koldinghus.

I början av 1700-talet träffade kung Frederik IV Anne Sophie Reventlow på slottet och tog henne som sin andra hustru.

Horsens

Horsens statsfängelse stängde 2006.

Efter att Horsens Statsfängelse stängde 2006 har det fungerat som en plats för olika kulturevenemang – exempelvis den årliga kriminallitteraturmässan.

© Shutterstock

Invånarantal i Horsens: 61 074
Grundat: Runt 1100-talet

Horsens växte fram som stad någon gång i början av medeltiden. Staden har antagligen anor från 800-talet, men de första säkra spåren av stadens uppgång härstammar från 1100-talet.

Arkeologiska utgrävningar av bland annat en källare med anor från 1200-talet tyder på att staden var välbefolkad på 1200-talet.

Horsens upplevde en stor inflyttning under industrialiseringen på 1800-talet, då befolkningen nästan tiodubblades från cirka 2 400 till nästan 22 000 invånare.

År 1901 var Horsens Danmarks femte största stad och redan då var staden ökänd för sin kanske mest ikoniska byggnad – Horsens Statsfängelse.

Horsens Statsfängelse invigdes 1853 och var det första fängelset (vid den tiden kallades det straffanstalt) i Danmark.

Fängelset rymde upp emot 400 fångar åt gången och 1892 skedde den sista avrättningen för brott i Horsens statsfängelse. Den olyckliga brottslingen var mordbrännaren och tjuven Jens Nielsen.

Den mest kända fången från Horsens statsfängelse är dock Carl August Lorentzen, som 1949 lyckades fly från fängelset.

Lorentzen flydde genom att gräva en lång tunnel under fängelset från sin cell. När fångvaktarna kom till hans tomma cell fanns det bara ett brev med frasen: "Där det finns en vilja, finns det en väg".

Vägen till frihet var dock inte lång för Lorentzen – han greps bara sju dagar senare.

Fängelset stängde 2006 och i dag utgör det bland annat en samlingsplats för konserter, en europeisk medeltidsfestival samt en mässa för kriminallitteratur.

Vejle

Lägenhetskomplexet Bølgen ligger längst ner vid Vejle Fjord.

Lägenhetskomplexet Bølgen, som ligger längst ner i Vejle Fjord,3 har vunnit flera priser för sin arkitektur.

© Shutterstock

Invånarantal i Vejle: 60 231
Grundat: Runt 1100-talet

Vejle betyder "vadplats" och uppstod som en stad på en holme mitt i Vejle Ådal.

Arkeologiska utgrävningar nära Kirketorvet visar att Vejle uppstod som stad i början av 1100-talet.

1327 fick staden köpstadsprivilegier och under 1400-talet växte staden i storlek.

År 1584 bodde omkring 1 500 invånare i Vejle, men en tredjedel dog efter pestens härjningar 1584.

På 1800-talet utvecklades Vejle från att vara en relativt obetydlig handels- och hantverkarstad till en av Jyllands största industristäder.

Ett av stadens mest kända landmärken är Fjordenhus, designat av konstnären Olafur Eliasson (som också står bakom konstmuseet Aros i Århus).

Om du rör dig tio kilometer bort från Vejle hittar du dock ett av Danmarks mest kända historiska monument – Jellingestenarna.

Den minsta av Jellingestenarna restes av Gorm den Gamle till minne av hans hustru Thyra omkring år 965. Den är en så pass ikonisk symbol för Danmark att stenen i dag pryder danskarnas pass.

Jellingestenarna är vittnesbörd om Danmarks övergång från vikingatid till kristendom, som det står inristat i den större av de båda Jellignestenarna:

"Harald kung lät göra dessa kummel efter Gorm, sin fader, och efter Thyra, sin moder. Den Harald som lagt under sig hela Danmark och Norge och som kristnade danerna.”

Roskilde

Roskilde domkyrka är en av Danmarks viktigaste kyrkor.

Förutom Roskilde katedral är den själländska staden även känd för Roskildefestivalen och Vikingaskeppsmuseet.

© Shutterstock

Invånarantal i Roskilde: 51 916
Grundat: Runt 1100-talet

Få städer har spelat en så viktig roll i Danmarks historia som Roskilde.

Staden på Själland var Danmarks kulturella och ekonomiska huvudstad under medeltiden.

Det var här som Harald Blåtand år 980 byggde landets första kyrka och kungagård, och det var här som kung Knud den store inrättade ett biskopsråd 1020 och därmed gjorde Roskilde till ett kyrkligt centrum för Danmark.

Stadens kanske mest kända landmärke är domkyrkan som byggdes 1137 av biskop Absalon och som sedan 1559 är den sista viloplatsen för landets kungar och drottningar.

När den danske historikern Peder H. Resen i slutet av 1670-talet besökte Roskilde hade han dock svårt att se det förflutnas glans.

I och med reformationen 1536 förlorade Roskilde mycket av sin kulturella och politiska makt.

De katolska kyrkorna och klostren stängdes ned och biskopssätet flyttades till Köpenhamn, som då fick status som Danmarks viktigaste stad.

Handelslivet i Roskilde följde snart samma väg, och i slutet av 1600-talet hade Roskilde förpassats till en liten by.

"Staden har sjunkit ner till en speciell grad av obetydlighet och litenhet, det förflutnas storslagna glans och prakt nu har krympt till några korta gator och gränder", skrev historikern Peder H. Resen om staden.

Inte blev det bättre när Roskilde drabbades av böldpesten 1711 och utsattes för två stora bränder 1731 och 1735 där stadens rådhus och närmare 100 gårdar brann ner.

1847 började blev det dock bättre för Danmarks tionde största stad i och med att landets första järnväg öppnade i Roskilde. Under det följande femtio åren ökade befolkningen i Roskilde från 3 805 till 9 696.

I dag är Roskilde minst lika känd för sin festival på Dyreskuepladsen som för sin ikoniska gotiska domkyrka.

Roskilde Festival har arrangerats sedan 1971 och besöks varje år av cirka 130 000 festivalgäster från hela världen.