Borde du leka mer med ditt barn? Lek utvecklar barns hjärnor

Lek har stor inverkan på utvecklingen av barns hjärnor och även om det kan ge föräldrarna en välförtjänt paus, så bör du delta i leken.

Lek1

Interaktionen mellan barn och vuxen under lek stimulerar produktionen av nya hjärnceller hos barnet.

© Shutterstock

Barndomen är friheten, tiden och fantasin att leka i timtal.

Det är förmågan att hitta oändliga lekmöjligheter i sina omgivningar och de platser som existerar för evig nyfikenhet och utforskning.

Kanske är några av dina starkaste minnen av den lek som dina föräldrar eller andra vuxna också deltog i och ni lekte tillsammans.

En studie från University of Auckland visar nu att lek inte enbart är en källa till underhållning, utan dessutom bidrar till barns kognitiva, känslomässiga och fysiska färdigheter.

Studien visar vidare att leken blir ännu mer givande för hjärnans utveckling när vuxna aktivt deltar tillsammans med barnen.

Lekens engagerande och upprepande karaktär hjälper barn att skapa de kopplingar i hjärnan som är avgörande för inlärning.

Interaktion gynnar hjärnaktivitet

Forskarna undersökte hjärnans aktivitet hos lekande barn med avbildningsstudier och mätte dessutom hjärnans aktivitet när barnen lekte med föräldrar och andra vuxna personer som exempelvis pedagoger.

Interaktionen mellan barn och vuxen visade sig stimulera produktionen av nya hjärnceller hos barnet samt förbindelserna mellan dem och de vuxna.

Signaler som ljud, leenden och gester som utväxlas mellan barn och vuxen utvecklar inte vara barnets hjärna – dessutom bildas känslomässiga band mellan de båda.

"Tvåvägskommunikationen kan börja redan från födseln och är ett sätt för föräldrar att bygga upp band och engagera sig aktivt i barnens utveckling", förklarar Felicia Low, som forskar i mammors och barns hälsa vid University of Auckland, och som är en av forskarna bakom studien.

Forskarnas resultat innehåller även två synnerligen intressanta insikter i ramarna för lek.

Kastruller fungerar lika bra som dyra leksaker

Vuxna bör bland annat ge barnen friheten att utforska sina omgivningar på egen hand och låta dem själva ta reda på hur man leker.

"Barn som själva får lov att utforska leksaker hittar fler funktioner och fantasifulla sätt att använda dem än barn som får förklarat för sig hur leksakerna fungerar", förklarar Felicia Low.

Studien identifierar dessutom att dyra leksaker inte någon förutsättning för kreativ och engagerande lek. Vardagliga föremål som klossar, bollar, kastruller och pannor, samt papper och blyertspennor räcker långt för att stimulera barns kognitiva utveckling.

Även här såg effekten särskilt stark ut när leken sker tillsammans med vuxna som aktivt interagerar med lekande barn.

Studien berör inte lek via digitala enheter som exempelvis en iPad, men forskarna understryker analoga föremåls förmåga att främja hjärnans utveckling.

En annan studie från 2023 visade att skärmtid skadar barns kognitiva utveckling, tankeförmåga och kreativitet.

Med utgångspunkt i den nya studien är det enligt nya zeeländska avgörande att leken betraktas som en viktig pusselbit i barnens utveckling, som hjälper till att forma deras hjärnor och att förbereda dem inför framtiden.

Därför bör skolor och dagsinstitutioner integrera lek i dagens sysslor, eftersom leken inte bara är en rolig aktivitet, utan även en grundläggande del för barns inlärning och utveckling.