Blir man snabbare berusad av champagne än av annat vin?

Champagne gör oss faktiskt mer och snabbare berusade än vin med samma alkoholinnehåll. Det har brittiska läkare påvisat i en undersökning från 2003, i vilken tolv försökspersoner på tjugo minuter skulle dricka en halv flaska champagne med eller utan de typiska bubblorna. Hos de försökspersoner som drack vanlig, bubblande champagne steg promillenivån lite snabbare än hos dem som drack champagne som körts i en mixer för att ta bort bubblorna. Skillnaden motsvarade inledningsvis effekten av ett extra glas, men efter 20 minuter hade alla försökspersoner samma promillehalt.

Champagne gör oss faktiskt mer och snabbare berusade än vin med samma alkoholinnehåll. Det har brittiska läkare påvisat i en undersökning från 2003, i vilken tolv försökspersoner på tjugo minuter skulle dricka en halv flaska champagne med eller utan de typiska bubblorna. Hos de försökspersoner som drack vanlig, bubblande champagne steg promillenivån lite snabbare än hos dem som drack champagne som körts i en mixer för att ta bort bubblorna. Skillnaden motsvarade inledningsvis effekten av ett extra glas, men efter 20 minuter hade alla försökspersoner samma promillehalt.

Champagne gör oss faktiskt mer och snabbare berusade än vin med samma alkoholinnehåll. Det har brittiska läkare påvisat i en undersökning från 2003, i vilken tolv försökspersoner på tjugo minuter skulle dricka en halv flaska champagne med eller utan de typiska bubblorna. Hos de försökspersoner som drack vanlig, bubblande champagne steg promillenivån lite snabbare än hos dem som drack champagne som körts i en mixer för att ta bort bubblorna. Skillnaden motsvarade inledningsvis effekten av ett extra glas, men efter 20 minuter hade alla försökspersoner samma promillehalt.

Läkarna försökte även mäta hur alkoholen påverkade försökspersonerna, och där fanns det markanta skillnader. Bubblande champagne förlängde reaktionstiden väsentligt mer än avslagen champagne, och denna skillnad höll i sig i minst en timme. Bubblorna gjorde det också svårare för försökspersonerna att hantera en datormus och att uppfatta vad de såg. Man vet inte varför bubblorna ökar alkoholens effekt, men läkarna tror att bubblornas koldioxid påverkar tarmen, så att alkoholen tas upp snabbare.