Shutterstock
Hvitaktig pulver i skje og kanyle

Heroin såldes som hostmedicin

Heroin är en av de mest vanebildande och dödliga euforiserande drogerna i världen, men när drogen uppfanns i slutet på 1800-talet såldes den lagligt till både barn och vuxna som smärtstillande medel.

Vad är heroin?

Heroin tillhör en grupp droger kallade opioider, som utvinns ur saften från opievallmon och har en smärtstillande effekt på våra centrala nervsystem.

Saften från opievallmon innehåller cirka tio procent morfin och genom att tillsätta ättiksyra omvandlas det till heroin.

Opievallmo på nära håll

Afghanistan står för cirka 90 procent av världens illegalt framställda opium och heroin. Opievallmon ligger bakom mellan 60 och 70 procent av Afghanistans bruttonationalprodukt.

© Shutterstock

Heroin förekommer i olika former. Vitt heroin är ett vitaktigt pulver som sniffas eller injiceras, medan brunt heroin kan rökas eller upplösas i syra och injiceras.

Det bruna heroinet går även under namnet "rökheroin". När heroin säljs på gatan är det ofta blandat med andra okända droger. Användaren vet alltså aldrig exakt vad han eller hon tar eller hur drogen är tillredd, vilket kan sluta med att vederbörande riskerar livet.

I en rapport från FN uppskattar man att opioider som heroin ligger bakom två tredjedelar av världens drogrelaterade dödsfall.

Vad gör heroin med kroppen?

Heroin avtrubbar kropp och hjärna

Heroin binder sig till opioidreceptorerna i centrala nervsystemet, vilket utlöser ett ögonblickligt euforiskt rus hos användaren. Ruset varar i ett par minuter, varpå kroppens funktioner saktas ned.

Musklerna slappar av, medvetandenivån sjunker och pupillerna dras ihop och blir pyttesmå. Heroin har dessutom en dämpande effekt på hjärnans andningscentrum och är dosen tillräckligt hög kan missbrukaren dö av kvävning när andningen avstannar.

Efter fyra-sex timmar avtar heroinets verkan och kroppen överväldigas av obehagliga abstinenser i form av magsmärta, illamående, hög puls, frossa och feber.

När man intar heroin med spruta löper man stor risk att skada blodkärlen och infektera kroppen med allvarliga smittsamma sjukdomar som leverinflammation och HIV.

En av öarna på Seychellerna
© Shutterstock

Heroinepidemi härjar i semesterparadis

Heroin är extremt beroendeframkallande, eftersom drogen – liksom alla euforiserande droger – aktiverar belöningscentrum i hjärnan genom att frisätta enorma mängder dopamin. Det ger en känsla av lycka och eufori, en upplevelse som användaren sedan jagar om och om igen.

Kroppen vänjer sig dock vid drogen, vilket leder till att missbrukarna konstant måste öka dosen för att uppnå en effekt. De mest beroende tar därför drogen flera gånger om dygnet.

Hvornår blev heroin opfundet?

Heroin såldes som mirakelmedel

Heroin uppfanns 1874, då den brittiske kemisten Charles Romley Alder Wright experimenterade med att kombinera morfin med olika syror. Syftet var att skapa ett nytt ämne, och när han kokade morfin med ättiksyra i åtskilliga timmar, framställde han en mer potent version av morfin, diacetylmorfin.

Wright testade den nya drogen på sin hund, men när hunden började kräkas våldsamt lade han sin uppfinning på hyllan.

Mer än två årtionden senare blev heroin en bästsäljare för det tyska läkemedelsföretaget Bayer, som utvecklade smärtstillande medel. Inspirerad av Wrights försök med att skapa ett syntetiskt läkemedel satte chefskemisten Heinrich Dreser sin medarbetare Felix Hoffmann att återskapa diacetylmorfin.

Heinrich Dreser i sitt laboratorium
© Bayer/Wikimedia Commons

Hoffmann var framgångsrik med att återskapa drogen och framställde dessutom det nya smärtstillande medlet Aspirin i processen.

Heinrich Dreser testade diacetylmorfin på sina medarbetare och när en av dem beskrev att drogen fick honom att känna sig "heroisch" (tyska för "upphöjd"), döpte Dreser drogen till "heroin".

"Heroin är en underbar affär", kungjorde cheferna hos Bayer stolt när de marknadsförde den nya drogen som ett effektivt medel mot smärta, huvudvärk, allmän opasslighet och till och med som hostmedicin för barn.

Reklam för heroin

Heroin såldes som smärtstillande läkemedel på apotek världen över i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet – som medel mot smärta vid exempelvis tandsprickning hos små barn.

© Pictures Now Collection/Ritzau Scanpix

Vid någon tidpunkt stod det dock klart för Bayer att heroin var mycket mer beroendeframkallande än Aspirin och 1913 stoppade de produktionen av drogen.

Först på 1920-talet blev heroin olagligt i länder som Storbritannien och USA.

Portugal avkriminaliserar heroin

År 2001 blev Portugal det första landet att avkriminalisera innehav av heroin och andra tunga droger.

Det betyder att om man är i besittning av en mindre mängd droger, som inte överskrider tio dagars förbrukning, får det inga straffrättsliga följder.

När det gäller heroin går gränsen vid ett gram. Blir man tagen med heroin som ligger innanför den gränsen får missbrukaren inget fängelsestraff. I stället ska en läkare, en advokat och en socialarbetare bestämma om personen ska få behandling.

Siffror från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk visade att antalet drogmissbrukare ökade en aning efter reformen 2001, men sedan sjönk siffrorna till en lägre nivå än före reformen.

Hvordan behandler man heroinmisbrug?

Heroinvaccin kan vara på väg

Behandlingen av heroinmissbruk kallas för substitutionsbehandling och går ut på att ersätta heroinet med läkemedel, som exempelvis metadon och buprenorfin, som har en liknande effekt – utan att ge samma massiva rus och obehagliga abstinenser.

På så sätt kan heroinmissbrukarna långsamt trappa ned sitt missbruk och förhoppningsvis till slut bli fria från beroendet.

År 2018 såg en ny sorts behandlingsläkemedel kallat Buvidal dagens ljus. Till skillnad från tidigare behandlingsformer, som kräver ett dagligt intag av tabletter, behöver Buvidal bara injiceras en gång i månaden.

Forskare har också försökt ta fram ett vaccin mot heroinmissbruk. Vaccinet innehåller en liten del av heroinmolekylen, vilket provocerar immunförsvaret att bilda antikroppar mot heroin.

Antikropparna känner genast igen heroinmolekylerna när de injiceras i kroppen, och neutraliserar dem innan de når hjärnan. Det innebär att användaren inte upplever något euforiserande rus.

Vaccinet har hittills bara testats framgångsrikt på djur och det är oklart när de första försöken på människor kommer att genomföras.