Shutterstock
Avlägsnad mjälte

Vad gör mjälten och behöver vi den?

Man hör ofta om personer som fått mjälten borttagen efter en olycka. Är mjälten ett överflödigt organ?

Vad är mjältens funktion?

Mjälten är ett organ som har flera olika funktioner.

Om kroppen är utsatt för en olycka kan mjälten exempelvis hjälpa till att minimera blodförlusten. Mjälten förvarar nämligen blod och kan frisätta det om det behövs.

Mjälten hos en frisk vuxen person kan förvara upp emot 240 milliliter blod.

Mjälten fungerar också som ett viktigt filter i blodomloppet. Där rensar den ut avfallsämnen och bakterier ur blodet och bryter ned gamla eller skadade blodceller. I processen återanvänder mjälten också användbara näringsämnen som exempelvis järn, som kan användas i andra funktioner i kroppen.

Mjälten ser alltså till att det blod som cirkulerar i din kropp är rent och fungerar optimalt.

Var sitter mjälten?

Mjälten är placerad på vänster sida av magen, högt upp under mellangärdet. Storleken kan variera en del, men den väger vanligtvis 150-200 gram och är stor som en knytnäve.

Mjälten sitter på vänster sida av magen

Mjälten sitter på vänster sida av magen och kan därför vara sårbar om man får ett slag mot buken.

© Shutterstock

Vad är en förstorad mjälte?

Ett flertal sjukdomar kan ge en förstorad mjälte. Ett vanligt exempel på en sjukdom som ger förstorad mjälte är körtelfeber.

Sjukdomen skapar en förstorad mjälte genom att friska blodceller filtreras tillsammans med skadade blodceller. Det innebär att de friska blodcellerna ansamlas i mjälten, vilket kan skapa en förstärkande process.
Ju fler friska blodceller som ansamlas, desto större blir mjälten, som sedan fångar upp fler friska blodceller, vilket leder till ytterligare förstoring av mjälten.

En förstorad mjälte kan mycket väl vara skadlig att gå omkring med. En förstorad mjälte innehåller en massa blod, och om organet perforeras, exempelvis genom slag under kontaktsport, kan det uppstå en stor blodförlust som kan vara livshotande.

Det finns två former av behandling av en förstorad mjälte; Det är att antingen behandla den underliggande sjukdomen eller helt ta bort mjälten.

Du kan leva utan mjälte

Mjältens tunna kapsel och mjuka, spröda konsistens gör den sårbar för slag och stötar mot buken. Som tur är kan vi överleva utan mjälten om den skadas och det blir nödvändigt att avlägsna den.

För även om mjälten är en viktig del av vårt immunsystem, så kan många av dess funktioner skötas av levern och andra delar av lymfsystemet.

Utan mjälten är vi dock mer utsatta för infektioner med vissa bakterier, som kan ge livsfarliga sjukdomar. Det gäller exempelvis pneumokocker och meningokocker.

Det beror på att de andra delarna av lymfsystemet inte fullt ut kan överta den roll mjälten har rörande att filtrera och bekämpa särskilda bakterier i blodet.

Därför rekommenderas alla som saknar mjälte att regelbundet låta sig vaccineras mot de sjukdomar som mjälten normalt bekämpar.