Shutterstock

Behöver barn både en mamma och en pappa?

Klarar sig barn med två mammor eller två pappor lika bra i livet som barn med en pappa och en mamma?

I USA växer ungefär 191 000 barn upp med föräldrar av samma kön. Forskare har därför undersökt hur dessa barn presterar exempelvis i skolan.

Nästan 3 000 barn med samkönade föräldrar jämfördes med barn som hade både mamma och pappa. Resultatet visade att barn med samkönade föräldrar klarade sig bättre i grundskolan och att sannolikheten för att de fullföljde en gymnasieutbildning var fem procent större.

Sannolikheten är fem procent större att barn till samkönade par fullföljer en gymnasieutbildning än barn till heterosexuella par.

En av anledningarna är att homosexuella föräldrar i allmänhet investerar extra mycket tid, energi och resurser i sitt barn eftersom de måste övervinna större praktiska och sociala utmaningar för att bli föräldrar.

En annan anledning är att lesbiska par ofta väljer spermiedonatorer med gynnsamma egenskaper, exempelvis hög IQ.

Kvinnor tillbringar också i allmänhet mer tid med sina barn än män, vilket har en positiv effekt på barns utveckling i förhållande till bland annat kommunikation. Barn till lesbiska par kommer därför i teorin att få dubbel dos kvinnlig omsorg.

Studier visar också att homosexuella pappor också spenderar mer tid med sina barn än heterosexuella pappor.

Bland forskare är det en allmän uppfattning att barn till homosexuella par klarar sig minst lika bra socialt och psykologiskt som barn från traditionella familjer, vilket visar att stabilitet i familjen och socioekonomisk status är mer avgörande för barns välbefinnande än könet hos föräldrarna.