Barn förlänger ditt liv med flera år

Är du förälder till minst ett barn kommer du troligtvis att leva några år längre än dina vänner utan barn. Det visar en stor ny svensk undersökning.

Det är speciellt medellivslängden bland män som påverkas av att de har barn, visar studien.

© Shutterstock

Långa nätter med blöjbyten, bebisgråt och avbruten sömn låter kanske inte som receptet för ett långt och hälsosamt liv.

Men så är det faktiskt.

Det visar en ny storstudie från Karolinska Institutet där forskare har kommit fram till att personer med minst ett barn lever mellan ett till två år längre än personer utan barn.

Lever två år längre

Forskarna tittade på data från drygt 700 000 svenska män och 725 000 svenska kvinnor som föddes mellan åren 1911 och 1925.

Där fann de ett samband mellan barn och livslängd.

Barnlösa 60-åriga män kunde i genomsnitt förvänta sig att leva i ytterligare 18,4 år, medan lika gamla män med barn kunde förvänta sig att leva i 20,2 år till – det vill säga nästan två är längre än män utan barn.

Männen gynnas mest

För 60-åriga kvinnor medförde moderskapet cirka ett och ett halvt år i ökad livslängd. De kunde således förvänta sig att leva i ytterligare 24,6 år om de var föräldrar till minst ett barn.

Att det särskilt är män som upplever den positiva effekten överensstämmer med en tidigare studie där kontakt med barn kopplades samman med bättre hälsa hos föräldrarna och då i synnerhet hos papporna.

Exakt varför barn har en positiv effekt på livslängden vet forskarna inte. Men något överraskande fanns det inget i studien som tydde på att det är någon skillnad om barnen bor nära eller långt ifrån sina föräldrar.