Shutterstock
Tømmermænd rammer forskelligt.

Baksmälla handlar inte enbart om mängden

Fyra faktorer kan hjälpa till att förklara varför vissa av oss drabbas av baksmälla, medan andra inte ens får lite huvudvärk dagen efter.

Många av oss får betala med huvudvärk, illamående och trötthet dagen efter en kväll med umgänge och alkohol på bordet. Men graden av baksmälla kan variera en hel del från person till person.

För medan vissa aldrig blir bakis, plågas andra så mycket att de på en "bakisskala" från ett till tio placerar sig själva i toppen.

De stora individuella skillnaderna kan dels bero på mängden och dels på vilken sorts alkohol som har konsumerats, men det är inte hela förklaringen. Studier pekar nämligen på fyra orsaker till att baksmällan drabbar olika.

1: Biologiska mekanismer

Graden av baksmälla behöver inte bero på oförmåga att vara måttlig, säger forskare.

Forskning tyder på att människor som bär på en variant av genen ALDH2 har en tendens att uppleva värre baksmälla än dem som saknar genen.

När vi intar alkohol katalyserar enzymet alkoholdehydrogenas nämligen omvandlingen av alkohol till proteinet acetaldehyd – ett protein som bland annat främjar symtomen på baksmälla.

Forskare tror emellertid att en variant av ALDH2-genen har en tendens att begränsa nedbrytningen av "baksmälleproteinet" acetaldehyd, vilket kan leda till värre bakfylla.

2: Ålder och kön

Datumet på ditt födelsebevis och ditt kön spelar enligt en nederländsk studie också en roll för hur bakruset upplevs.

Baksmälla avtar med åldern.

Flera studier visar att upplevelsen av baksmälla avtar med åldern, vilket innebär att ovanstående scenario blir alltmer sällsynta för de flesta.

Resultaten visar att upplevelsen av bakrus avtar med åldern, samt att det finns skillnader mellan könen.

I synnerhet bland 18- till 25-åringar tycks män nämligen lida av lite kraftigare baksmälla än kvinnor. Vad som ligger bakom denna skillnad är fortfarande oklart.

3: Psykologiska faktorer

Är du stressad, deprimerad eller har ångest, så är du mer disponerad att uppleva svåra baksmällor visar en australisk-nederländsk studie.

Orsaken är bland annat att personer som lider av någon av dessa åkommor har en större tendens att betrakta världen ur ett negativt perspektiv.

Om problemen kryddas med baksmälla, så ökar risken för att dessa personer kommer att betrakta världen ännu mer negativt, vilket kan leda till att de mår sämre än personer med en ljusare syn på livet.

4: Smärthantering

Det finns inte något entydigt svar på om det är hypokondriker eller "smärtförnekare" som upplever de värsta baksmällorna.

För medan en amerikansk studie pekar på att personer med låg smärttröskel oftare upplever värre bakrus än dem som har lättare att hantera fysisk smärta, så visar andra studier motsatsen.

Andra studier visar tvärtom att de som ignorerar sin smärta mår sämre av att bli bakfulla än de som accepterar obehaget.

Hur slipper man baksmälla?

Även om flera forskare är helt eniga om orsakerna till hur baksmälla uppstår, så finns det många bud om hur man kurerar den.

Alkoholintag i filmen En runda till
© Henrik Ohsten / Nordisk Film

Läs också:

Huvudvärkstabletter och massor av vatten har blivit det vinnande konceptet, men det behövs mer forskning innan alla festprissar kan hoppas på en värld utan baksmälla.