Attraheras motsatser? Nu har forskare svaret

Myt om parbildning har undersökts av forskare – och de har kommit fram till ett tydligt svar.

Vilken typ attraheras vi av här i livet? Satsar vi på någon som påminner om oss själva eller gör vi motsatsen?

Under alla år har det hetat att motsatser attraherar varandra. Den grundläggande tanken har varit att personer med olika personligheter, intressen och bakgrund är mer benägna att hitta varandra.

Men så är det inte alls, visar en omfattande analys, som forskare vid universitetet i Boulder, Kanada, har genomfört.

Mer specifikt har de tittat på fler än 130 personlighetsdrag hos miljontals par under en period på mer än 100 år.

"Våra observationer visar att personer som är lika är mycket mer benägna att inleda en relation", förklarar forskningsledaren Tanya Horwitz, som är knuten till Department of Psychology and Neuroscience samt Institute for Behavioral Genetics (IBG).

Forskningen, som har publicerats i tidskriften Nature Human Behaviour, bekräftar vad individuella studier har pekat på i årtionden och säger alltså emot det gamla ordspråket om att motsatser attraherar varandra.

Resultaten avslöjar att majoriteten. 82–89 procent, av de personlighetsdrag som ingick i analysen var det mest sannolikt att personer liknade varandra. Det kunde vara allt från politiska ställningstaganden till sexuell debutålder eller användning av droger.

För bara tre procent av de analyserade variablerna från enskilda studier som observerades tendensen att människor valde en partner som avvek från dem själva.

De kanadensiska forskarna gjorde en metaanalys av tidigare forskning och en analys av data som de själva samlade in. I metaanalysen tittade de närmare på 22 personlighetsdrag fördelade över sammanlagt 199 studier, som inkluderade flera miljoner par av motsatt kön. Den äldsta studien gjordes redan 1903.

I sina analyser använde forskarna sig av den omfattande brittiska hälsodatabasen, UK Biobank. Där studerade de 133 personlighetsdrag, bland annat flera som sällan är föremål för vetenskaplig granskning. I denna analys ingick knappt 80 000 par av motsatt kön från Storbritannien.

Tittade bara på par av olika kön

Forskarna tittade inte på par av samma kön, eftersom det kan visa sig följa ett markant annat mönster. Det är forskare å andra sidan på väg att titta närmare på i andra studier.

Både i analysen av tidigare forskning och forskarnas egna analyser baserade på data från UK Biobank observerade de liknande tendenser. Människor verkade attraheras av att se sina egna åsikter hos sin partner, när det gällde allt från politik till religion, utbildningsnivå och en viss IQ.

Det fanns också enighet kring tendensen att dricka alkohol eller röka cigaretter i hög eller låg grad – eller att idka total avhållsamhet.

Utåtriktad eller inte hade ingen betydelse

Märkligt nog fanns det nästan ingen korrelation vad gällde i vilken grad man var lika utåt- eller inåtriktad.

"Människor har en benägenhet att tro att utåtriktade personer föredrar inåtriktade typer eller kanske satsar på dem som också är utåtriktade. Men i själva verket är det lite som att kasta krona eller klave. Utåtriktade personer kan lika gärna hamna i relationer med inåtriktade som utåtriktade typer", förklarar Tanya Horwitz.

Metaanalysen visade inga övertygande tecken på att motsatser attraheras av varandra. I analysen av data från UK Biobank såg forskarna bara en svag tendens åt det hållet och bara i ett fåtal avseenden, som exempelvis om de var A- eller B-människr, om de hade en tendens att oroa sig och om de hade problem med hörseln.

Forskarna tillägger att även i situationer där människor känner att de har avgörande inflytande över sitt val av partner kan det finnas underliggande mekanismer som man inte själv är medveten om. Därför kan man inte slå fast någonting slutgiltigt förutom att det på inget sätt är så svart och vitt som vi har trott.