Är vegansk kost ohälsosam för barn?

Jag har hört att barn som äter vegansk kost blir undernärda och får brist på viktiga proteiner och vitaminer. Stämmer det?

© Shutterstock

Föräldrar som är veganer möts ofta av skepsis och oro för att deras barn inte ska få i sig viktiga näringsämnen om de växer upp på helt växtbaserad kost.

År 2021 granskade en grupp schweiziska forskare över 400 studier i den vetenskapliga litteraturen för att få en bild av de veganska barnens intag av näringsämnen och en växtbaserad kosts inverkan på deras hälsa och tillväxt.

Forskarna kom fram till att barn mycket väl kan äta vegansk mat, bara kosten planeras ordentligt.

Växtbaserade livsmedel täcker nämligen mer än väl barnens kalori- och proteinbehov. Den stora riskfaktorn är en dåligt sammansatt kost, eftersom veganska livsmedel inte innehåller tillräckliga mängder av vare sig kalcium eller vitaminerna B12 och D, tre viktiga näringsämnen.

Därför behöver föräldrarna tänka på att täcka dessa behov med hjälp av kosttillskott.

Vart fjärde barn är överviktigt

Om föräldrarna gör det kan en vegansk kost till och med vara att föredra. Studien visade nämligen också att barn som äter vegansk mat löper betydligt mindre risk för övervikt och fetma, ett växande problem i västvärlden.

Ända upp till 28 procent av alla barn i Europa under fem år är antingen överviktiga eller lider av fetma. Barn som äter vegansk kost väger visserligen i allmänhet mindre, men de är inte underviktiga och det finns inga markanta skillnader i vare sig längd eller vikt mellan barn som är veganer och barn som inte är det.