Är intelligenta barn impopulära i skolan?

Min son har hög IQ jämfört med sina klasskamrater. Kan det gå ut över hans sociala liv?

© Shutterstock

Barns och ungdomars trivsel i skolan beror i viss grad på deras intelligens – och beror inte enbart på hur lätt de har för sig. Det har även sociala orsaker.

Personer med hög IQ är i allmänhet mer populära. Det beror på att intelligens bland annat är förknippat med ett mer socialt och samarbetsvilligt beteende samt en högre grad av empati och ansvarskänsla. Men det händer också att barn och ungdomar med hög IQ kallas nördar och andra nedsättande öknamn.

För att bli klokare på hur IQ påverkar de ungas popularitet har en polsk forskargrupp undersökt 113 tonåringar från sju olika gymnasieklasser.

I studien fick testdeltagarna göra ett IQ-test i början av skolåret, varpå de blev tillfrågade om vilka klasskamrater de tyckte mest om. De kunde välja hur många de ville. Efter tre respektive tolv månader upprepades testet.

Lika smarta barn leker bäst

Studien avslöjade att barn med hög IQ i allmänhet var populära bland klasskamraterna. I första testomgången tyckte däremot de intelligenta tonåringarna om färre klasskamrater än genomsnittet. De föredrog i stället att tillbringa tid med personer på samma intelligensnivå som de själva.

Tendensen att föredra elever med en jämförbar IQ sjönk dock under skolåret, därför att andra faktorer blev viktigare – som exempelvis gemensamma intressen och personlighetsdrag.