Par med prideflagga

Är homosexualitet lika vanligt hos kvinnor som hos män?

Finns det lika många homosexuella män som kvinnor eller är det någon skillnad mellan könen?

I västvärlden har 7 procent av vuxna män och 13 procent av vuxna kvinnor haft sexuella erfarenheter med personer av det egna könet.

Det visade en studie från år 2016, ledd av psykologen J. Michael Bailey vid University of Lethbridge i Kanada. Därmed är homosexuella erfarenheter statistiskt sett vanligast bland kvinnor.

Andelen personer som berättar att de är uteslutande homosexuella är emellertid markant lägre: 0,5 procent bland kvinnor respektive 2 procent bland män.

Homosexuella hotade

Studier av sexuell läggning baserade på självrapportering, det vill säga den enskilda individens egen utsaga, är svåra för forskare att verifiera.

Det finns fortfarande förbud mot homosexualitet i omkring 70 länder, och sexuell läggning räknas enligt FN:s konventioner som giltigt asylskäl.

I vissa länder, bland annat Iran och delar av Somalia, utdömer man till och med dödsstraff för samkönat sex. Det är med andra ord inte alltid klokt att svara sanningsenligt.

År 2003 försökte den organisation som i dag heter Frontline AIDS fastslå utbredningen av homosexuella erfarenheter bland män i den icke-västliga delen av världen. Variationerna var stora. I Östasien hade till exempel mellan 3 och 5 procent av männen haft sex med en annan man, i Syd- och Sydostasien mellan 6 och 12 procent och i Latinamerika mellan 6 och 20 procent.

Läs också vår artikel ‘Hur många sexualiteter finns det?’