Är flytare ett tecken på god hälsa?

Min pappa har alltid sagt att om avföringen ligger och guppar i toaletten efter ett besök, så är det ett tecken på att man är frisk och får tillräckligt mycket fibrer. Stämmer det?

© Shutterstock

Om din avfyring ligger och guppar i toaletten efter ett besök så tillhör du de 10-15 procent av befolkningen som lägger "flytare".

De flytande exkrementerna beror främst på tarmgaser i avföringen. I en studie registrerade forskare att avföring från en grupp möss utan tarmbakterier konsekvent sjönk till bottnen, medan exkrementerna från andra möss flöt vid ytan. Så snart försöksmössen tillsattes bakterier i tarmarna började de också att lägga flytare.

Flytare kan vara både bra och dåligt

Avföringens flytförmåga kan dock vara en konsekvens av ovanligt hög fetthalt.

Fet avföring är vanligtvis ett tecken på steatorré – ett tillstånd som medför att fett inte absorberas på rätt sätt i tarmen, utan i stället ansamlas i faeces. Steatorré kan bland annat bero på infektioner i tarmarna, inflammation i bukspottkörteln eller celiaki. I så fall är flytare ett dåligt tecken.

Äter du rikligt med fiberrika livsmedel odlar du tarmbakterier som producerar massor av gas. Den gas som inte sipprar ut via pruttar packas in i avföringen och för upp den till vattenytan. Flytande faeces är därmed ett friskhetstecken, eftersom många fibernedbrytande bakterier har positiva effekter för hälsan.

Sjukdomsframkallande bakterier kan också producera gaser, så att hälsoeffekten beror på vilka bakterier det är som ligger bakom gasproduktionen.

Därför flyter faeces

Gasproducerande mikrober håller avföringen flytande vid vattenytan.

© Shutterstock

1. Fibrer främjar bakterier

Genom att äta en fiberrik kost förbättrar du villkoren för ett flertal tarmbakterier, som exempelvis Bacteroides, Roseburia, Clostridium och Methanobrevibacter, som också tar sig in i avföringen.

© Shutterstock

2. Bakterier producerar gas

När de bryter ned föda producerar bakterierna gas. Över 99 procent av tarmgaserna är väte, koldioxid och metan, medan cirka en procent är illaluktande gaser som ofta innehåller svavel.

© Shutterstock

3. Gaser lyfter avföringen

Den höga produktionen av tarmgaser ökar mängden pruttar. De gaser som inte slipper ut packas i stället in i avföringen och ser till att den stiger till vattenytan.