Shutterstock

Är du bra på att förstå djurljud? Visst personlighetsdrag kan vara förklaringen

En specifik mänsklig kvalitet gör dig bättre på att avläsa djurs känsloladdade ljud.

Är du bra på att sätta din in i andra människors känslor?

Då finns det goda chanser för att du också förstår vad djur försöker kommunicera.

En ny dansk-schweizisk studie publicerad i Royal Society Open Science pekar nämligen på att empatiska människor även är bra på att avläsa djurens ljud.

Om du dessutom arbetar med djur – och är 20–29 år gammal – är dina chanser att avläsa djurens signaler ännu bättre, säger forskarna.

"Våra resultat visar att vi människor enbart utifrån djurens ljud kan avgöra om ett djur är upphetsat eller ej och om djuret uttrycker positiva eller negativa känslor ", säger bettendebiologen Elodie Briefer vid Biologisk Institut vid Köpenhamns universitet, som har deltagit i arbetet.

"Det gäller ett flertal olika däggdjur. Vi ser också att vår förmåga att tolka ljuden beror på flera omständigheter, som exempelvis ålder, nära vetskap om djur och inte minst hur empatiska vi gentemot andra människor", fortsätter hon.

Vilka klarade sig bäst i testet?

Upphetsning och känslomässig laddning mättest

Studien bygger på svar från 1 024 personer från 48 olika länder.

De presenterades för ljud från sex däggdjur; getter, kor, asiatiska vildhästar, domesticerade hästar, grisar och vildsvin.

Ljuden från de sex djuren spelades upp för studiens respondenter tillsammans med ljud från mänskliga oljud från skådespelare.

Deltagarna skulle sedan gissa om ljuden gav uttryck för hög eller låg upphetsning, och om känsloladdningen var positiv eller negativ.

Efter testet ombads deltagarna att besvara ett empatitest, som mätte deras empati för människor.

Varje led längs mångfotingens långa kropp kan utsöndra droppar av blåsyra.

© Walter Siegmund

Läs också:

"Det är ett godkänt test, men mäster ju empati för andra människor", förklarar Elodie Briefer.

"Ändå ser vi ett klart samband med förmågan att tolka djurens ljud."