Shutterstock

Är det skadligt att vara vaken hela natten?

En natt utan sömn kan vara kännbart nästa dag, men i vilken utsträckning påverkar det egentligen kroppen?

Nätter som ägnas åt underhållning eller arbete snarare än sömn leder både till fysiska och psykiska störningar.

Sömn gör att kroppen kan återhämta sig för att fungera optimalt. När vi sover pågår processer som reparerar och underhåller kroppens celler och vävnader.

Sömnbrist gör oss därför inte bara trötta utan leder också till en rad negativa konsekvenser för vårt humör, våra känslor och den fysiska hälsan.

Koncentrationen störs

Hjärnan lider av sömnbrist eftersom det hämmar våra mentala förmågor, bland annat påverkas vår koncentration, vårt minne samt förmågan att lösa problem och fatta beslut.

Personer med sömnbrist har även lägre reaktionsfrekvens, vilket i kombination med de försvagade mentala förmågorna ökar risken för olyckor.

Försök har visat att 24 timmar
försämrar vår självuppfattning och motorik på samma sätt som en promille på 1,0 gör.

24 timmar utan sömn motsvarar en promille på 1,0

Sömnbristen leder också till omtumlande känslor. Irritation och ilska sjuder under ytan, och studier visar även att risken för att utveckla ångest ökar.

Dessutom kan det också få långsiktiga fysiska effekter.

Kroppen har en inre klocka som reglerar ett antal processer. Förändringar eller brist på sömn kan få klockan att hamna i otakt, vilket
ökar risken för bland annat hjärtsjukdomar, diabetes typ 2 och fetma.