Är det möjligt att förbättra sin intelligens?

Varför är somliga intelligentare än andra, och kan man höja sin IQ?

Hjälm med lampa på pojke
© Shutterstock

Förr i tiden ansåg man att intelligens var uteslutande ärftlig, och att man inte kunde förändra vad man fötts med. Det är emellertid fel. Modern forskning – bland annat på enäggstvillingar som har vuxit upp i olika miljöer – har visat att intelligens beror av både gener och miljö. Att en del klarar sig bättre än andra beror dels på att de har begåvade föräldrar, och dels på att de har vuxit upp i en stimulerande omgivning. Även senare i livet kan man påverka sin intelligens. Flera undersökningar har visat att om man använder sin hjärna – till exempel genom att lära sig språk eller lösa uppgifter – fungerar den bättre och håller längre upp i åldrarna.