Varför är det så många män som blir skalliga?

Varför är det vanligtvis bara män som tappar håret, och är det riktigt att skalliga män är särskilt virila?

skallig man
© Shutterstock

Att skalliga män är mer virila är en myt. Förvisso hänger skalligheten ihop med de manliga könshormonerna, men det är inte för att de producerar mer testosteron än andra som vissa män blir skalliga. Skalligheten är ärftlig, och den gen som kodar för håravfall går i arv från mor till son.

Genen är knuten till våra könskromosomer, närmare bestämt till x-kromosomen. Alla människor är utrustade med två könskromosomer. Män har en x-kromosom från sin mor och en y-kromosom från sin far, medan kvinnor har två x-kromosomer, en från vardera föräldern.

Får en flicka en x-kromosom med skallighetsgenen, kommer hon i de flesta fall att ha en ”frisk” gen på sin andra x-kromosom, som förhindrar att åkomman slår igenom. Män som bär på skallighetsgenen har däremot inte någon annan x-kromosom att falla tillbaka på .

Detta är dock inte hela förklaringen till att skallighet är ett utprägat manligt fenomen. Utöver denna särskilda gen krävs för skallighet nämligen en viss mängd manligt könshormon. När pojkar når puberteten, börjar de bilda könshormoner (androgener), till exempel testosteron, och de är nödvändiga för att utföra den uppgift som genen kodar för.

Det är dock stor skillnad på hur snabbt hårsäckarna vissnar och dör. En del män blir skalliga i 20-årsåldern, medan andra blir det först i medelåldern. Av en eller annan anledning är skallighet mest utbredd bland européer, medan asiater och afrikaner mycket mer sällan tappar håret.