Rött ljus kan ge skarpare syn

Försök visar att enkel terapi med långvågigt rött ljus motverkar den försvagade syn som kommer naturligt med åldern. Enligt forskare räcker det med tre minuters behandling om dagen.

Alla kroppens celler försämras med åldern, och för ögats synceller går det snabbare utför än för några andra.

Men det finns hopp. Med en enkel ljusterapi kan vi skjuta upp processen och till och med vända utvecklingen, visar ett försök utfört av forskare från University College London i England.

Forskare bad 24 personer i åldern 28 till 72 år att titta in i rött ljus från en ficklampa i tre minuter om dagen i två veckor. Före och efter terapin genomgick personerna ett syntest, som undersökte deras färg- och mörkerseende, det vill säga förmågan att urskilja objekt i svag belysning.

Följ försöket steg för steg

Långvågigt ljus ger ny energi till syncellerna

De flesta människor börjar förlora känslighet i syncellerna när de passerar 40 års ålder, men långvågigt rött ljus återstartar cellernas kraftverk, visar nya försök.

Shutterstock og Ken Ikeda Madsen

1. Ljuset träffar näthinnan

I försöket ombads 24 personer att utsätta sina ögon för rött ljus med våglängden 670 nanometer. Terapin pågick i två veckor, under vilka näthinnan påverkades i tre minuter om dagen.

2. Syncellerna är mottagliga

Det röda ljuset absorberades av näthinnans synceller, som blir svagare med åldern. Det gäller både de så kallade stavarna, som ger mörkerseende, och tapparna, som uppfattar färger.

3. Energin i cellerna ökar

Ljuset fick cellernas kraftverk, de så kallade mitokondrierna, att producera mer av energimolekylen ATP. Det gjorde syncellerna känsligare, så att både färg- och mörkerseende förbättrades.

Resultaten visade att de personer som var över 40 år hade fått allmänt förbättrad syn efter terapin. Proverna visade en positiv effekt på mörkerseendet, men ännu mer på färgseendet, som förbättrades med upp till 20 procent.

Cellernas kraftverk förbränns

Orsaken är att de två seendeformerna skapas i olika celler i näthinnan. De så kallade tapparna uppfattar färger, medan mörkerseendet levereras av stavarna. Båda celltyperna förlorar känslighet med åldern, eftersom deras kraftverk, de så kallade mitokondrierna, blir sämre på att producera energimolekylen ATP.

Det röda ljuset från en speciell ficklampa kan ge nytt liv åt synceller som har försvagats hos personer över 40 år.

© UCL

Det långvågiga röda ljuset absorberas av mitokondrierna och ökar energiproduktionen, och effekten blir störst hos tapparna, eftersom de är mest energikrävande.

Varning: Använd rätt ljus!

I försöket använde forskarna små ficklampor som sänder ut rött ljus på väglängden 670 nanometer. Enligt forskarna kan lamporna tillverkas för cirka 175 kronor, så terapin kan bli tillgänglig för alla. Men gör inga egna försök med att lysa in i dina ögon med lampor som inte är avsedda för ändamålet – och absolut inte med laserpekare som kan skada ögonen allvarligt och irreparabelt.