Forskare: Du åldras i tre etapper

Det är mängden proteiner som avgör hur din inre klocka tickar i väg. Och det finns tre specifika etapper, under vilka åldrandeprocessen tar fart på allvar, visar forskning.

Det är mängden proteiner som avgör hur din inre klocka tickar i väg. Och det finns tre specifika etapper, under vilka åldrandeprocessen tar fart på allvar, visar forskning.

Hur snabbt du åldras beror på 373 proteiner, som cirkulerar i ditt blod.

Och förändringar i proteinmängden kan både orsaka åldrande och tala om din exakta ålder, visar ny forskning från Stanford University School of Medicine, USA.

Studien tyder också på att fysiologiskt åldrande inte sker i ett perfekt jämnt tempo – utan snarare ryckvis, vid tre specifika tidpunkter i livet.

En av forskarna, Tony Wyss-Coray, professor i neurologi vid Stanford, anser att förändringar i blodets proteinhalter har varit ett eftersatt forskningsområde. Och Wyss-Coray säger att resultaten är överraskande:

Omkring en tredjedel av de proteiner vi tittade närmare på förändrades markant och påskyndande åldrandet Tony Wyss-Coray, PhD, professor of neurology and neurological sciences

Livets tre vändpunkter

Forskarna analyserade 2 925 proteiner från plasma – den gula vätskan som utvinns ur blod, när blodkroppar och blodplättar avlägsnas under centrifudering – från 4 263 personer i åldern 18–95 år.

Inom detta åldersspann har forskare hittat tre vändpunkter i livet, då proteinmängden i blodet åker bergochdalbana.

De tre tidpunkterna inträffar i åldern 34, 60 och 78 år.

Upp till dessa tre vändpunkter är proteinmängden i blodet relativt oförändrat – men plötsligt sker markanta variationer, som accelererar åldrandet.

Botemedlet mot åldrande

Dessa nyfunna proteinökningar och -minskningar, som infinner sig i livets fjärde, sjunde och åttonde årtionde, kan öppna helt nya dörrar för att förstå åldersrelaterade sjukdomar, hoppas forskare.

Därmed gör studiens resultat ännu ett grävtag i det hål, där skatten äntligen tycks vara inom räckhåll: Botemedlet mot åldrande.

Om man lyckas kartlägga åldrandeprocesserna ända ned på biokemisk nivå i våra celler, kan vi kanske även hitta metoder för att ingripa i processerna. Och stoppa dem.

Förutom livets tre vändpunkter – orsakade av plasmaprotein – känner vi till ett antal fakta om åldrande: