Shutterstock
Gamla händer håller unga händer

Hjärnan frigör mer kärlekshormon med åldern

Hjärnan utsöndrar mer av ämnet oxytocin med åldern. Det visar en ny studie. Ämnet kan göra dig både mer hjälpsam och kärleksfull mot andra människor, precis som det verkar ge en högre tillfredsställelse med ditt eget liv.

Du kanske känner någon äldre person som alltid är redo med ett vänligt leende och en hjälpande hand.

Det kan hänga ihop med det faktum att hjärnan frisätter mer av det kemiska ämnet oxytocin när vi blir äldre, visar en ny studie.

Ämnet, som ofta kallas för "kärlekshormonet", verkar göra oss mer nöjda med livet och hjälpsamma.

Sorglig video friger kärlekshormon

Forskare har länge vetat att oxytocin är kopplat till kärlek, hjälpsamhet och glädje. Likaså visar statistik att äldre människor är mer hjälpsamma, lägger mer tid på volontärarbete och ger mer till välgörenhet.

Forskarna bakom den nya studien ville därför undersöka om den gråhåriga hjälpverksamheten berodde på en högre nivå av oxytocin.

Färgat oxytocinhormon på bakgrund
© Shutterstock

Oxytocin är det kärleksfulla hormonet

Oxytocin är ett naturligt förekommande hormon i kroppen.

Det kallas ofta för "kärlekshormonet" eftersom det bland annat utsöndras när människor kramas, kysser varandra, ammar eller har sex.

Oxytocin utsöndras från hypotalamus till mellanhjärnan.

Hormonet ger en känsla av lycka och välbefinnande, och det är särskilt viktigt när människor skapar djupa relationer och knyter band.

Kvinnor har en högre nivå av oxytocin i kroppen än män, och läkemedlet spelar en viktig roll vid amning och förlossning.

Forskning pekar på att oxytocin bland annat hjälper till att förstärka förälskelsen vilket gör att den förälskade finner sin utvalde mer attraktiv än alla andra.

Genom att undersöka 100 försökspersoner i åldrarna 18 till 99 år fann de att äldre människor verkligen friger mer av den kärleksfulla kemikalien i hjärnan.

I experimentet fick testpersonerna se en video på en pappa som berättade om sin cancerdrabbade son. Både före och efter filmvisningen tog forskarna blodprover från testpersonerna.

Forskarna kunde också dra slutsatsen att deltagare med högre nivåer av oxytocin i blodet var mer villiga att donera pengar till cancerforskning än de mindre oxytocinrika testpersonerna.

Hjälpsamhet startar en positiv spiral

I en enkät svarade försökspersonerna även på fem frågor om hur tillfredsställda de var med livet. Generellt sett var äldre människor mer nöjda med livet – och i synnerhet de äldre med högre nivåer av kärlekshormonet.

Forskarna bakom rapporten betonar att de inte kan avgöra vad som kommer först – högre oxytocin, hjälpsamma handlingar eller tillfredsställelse med livet.

I tidigare experiment med djur har forskare hittat bevis för att oxytocin motiverar att hjälpa andra och att hjälpsamheten gör att hjärnan frisätter mer oxytocin.

På så sätt blir oxytocin, livsglädje och välgörenhet, enligt forskarna, en positiv spiral, där samtliga tre delar ger mer av de andra två.