Genombrott: Ny metod får förlorat hår att växa ut igen

Forskare har utvecklat en metod som drar tillbaka ålderstecken och får förlorat hår att växa ut igen. De hoppas nu att den nya upptäckten kan leda till en effektiv behandling mot åldersrelaterade sjukdomar hos människor.

Genom att blockera kommunikationen mellan två olika proteiner lyckades forskarna dra tillbaka ålderstecken hos möss.

© Shutterstock

Flintskallighet, hämthår och kala fläckar hör kanske snart till historien.

Det är slutsatsen i en ny studie från Erasmus University i Holland som visar hur en speciell metod kan dra tillbaka ålderstecken och få förlorat hår att växa ut igen bland möss.

Angriper åldrande celler

Metoden består av en så kallad peptid-behandling som angriper gamla celler som annars kan leda till inflammationer, håravfall och hälsoproblem.

Dessa uppkommer eftersom cellerna har förlorat sin förmåga att dela sig.

Den nya behandlingen kickstartar dock den naturliga celldödsprocessen och dödar de gamla cellerna medan de friska cellerna lämnas opåverkade.

Medförde dramatisk effekt

Behandlingen fick håret att växa tillbaka på gamla möss efter redan tio dagar. Musen till höger har inte fått någon behandling.

© Peter L.J. de Keizer

Mer exakt blockerar behandlingen signalen mellan två proteiner, FOX04 och p53, som är avgörande för cellernas åldrande. När de två proteinerna inte längre kan kommunicera förstörs de.

Det visade sig medföra en dramatisk effekt på äldre möss i studien redan efter en kort tid.

Förutom att pälsen växte tillbaka förbättrades njurfunktionen och plötsligt orkade de behandlade mössen springa dubbelt så långt som sina artfränder i samma ålder. Efter ett års behandling fanns det fortfarande inga synliga biverkningar på mössen.

Nu hoppas forskarna att resultaten kan ligga till grund för nya behandlingsformer för åldersrelaterade sjukdomar hos människor.