Får barn sina föräldrar att åldras fortare?

Jag känner mig tio år äldre än när jag fick barn för två år sedan. Är det ren inbillning eller åldras föräldrakroppen fortare?

© Shutterstock

Sömnlösa nätter, otaliga bekymmer och skrikande barn gör föräldraskapet extremt krävande och utmattande. Därför är det kanske inte så konstigt att små barn påskyndar åldrandet – åtminstone hos mammor.

En bra indikator på hur snabbt kroppen åldras finns i vårt dna – eller snarare i ändarna av våra kromosomer. Här finns de så kallade telomererna, som inte innehåller gener, utan ser till att dna kopieras rätt varje gång en cell delar sig.

Efter varje celldelning förkortas telomererna. När de är tillräckligt korta dör cellerna och tecken på åldrande dyker upp. Korta telomerer är exempelvis förknippade med grått hår och rynkor.

Ålder pressar mödrar

Forskare vid George Mason University i USA har mätt telomerlängden hos nästan år 2 000 kvinnor i åldern 20-44 år.

Kvinnorna fick lämna blodprov, varpå telomerernas längd i de vita blodkropparna mättes. Resultatet visade att mammor hade i snitt 4,2 procent kortare telomerer än kvinnor utan barn, även efter att faktorer som ålder, vikt, etnicitet och inkomst tagits med i beräkningen.

När vi åldras förkortas telomererna med 9-10 baspar varje år. Eftersom kvinnor med barn i genomsnitt har 116 färre baspar än kvinnor utan barn, förkortas deras telomerer med motsvarande elva års cellåldrande.

11 år – så mycket påskyndas cellernas åldrande hos mödrar jämfört med cellerna hos barnlösa kvinnor.