Shutterstock
Män åldras

Därför åldras män snabbare än kvinnor

Tusentals tvillingar deltog i en ny studie som visar att mäns biologiska ålder generellt är högre än kvinnors. Och forskarna bakom studien har också en aning om varför.

Under de senaste 100 åren har båda könen i allmänhet blivit äldre och äldre.

Men i de flesta av världens länder är medellivslängden för kvinnor högre än för män – även om skillnaden har minskat de senaste åren.

Nu avslöjar en ny studie som gjorts av finska forskare från universitetet i Jyväskylä, att det också finns en skillnad mellan mäns och kvinnors biologiska ålder djupt inne i våra celler, och att delar av, men inte hela, förklaringen återfinns i männens livsstil.

Tusentals tvillingar deltog

Totalt deltog 2 240 finska tvillingar i den nya studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journals of Gerontology.

Deltagarna delades in i två olika grupper: Den ena gruppen bestod av deltagare i åldern 21-42 år, och den andra bestod av deltagare mellan 50-76 år.

151 av tvillingparen var också bröder och systrar, vilket gjorde det möjligt för forskarna att kontrollera faktorer som gener och miljö.

Kända skurkar kan kickstarta åldrandet

För att undersöka deltagarnas biologiska ålder har forskarna noggrant studerat en serie kemiska förändringar, kallade metylgrupper, som kan fästa till vårt dna och stänga av vissa gener, och därmed diktera hur vi åldras.

Genom att ta ett blodprov från försökspersonerna och analysera antalet metylgrupper kunde forskarna få en exakt inblick i deltagarnas biologiska ålder.

Samtidigt mätte forskarna också försökspersonernas BMI och nivå av alkoholintag, rökning och fysisk aktivitet för att identifiera de "skurkar" i omgivningen som kan kicka igång vårt åldrande.

Särskilt en faktor gjorde skillnaden

Resultaten visade att mäns biologiska ålder var högre än kvinnors i alla åldersgrupper, men att skillnaden var mycket större i den äldre gruppen.

Samtidigt som männen i den yngre gruppen av tvillingar var mellan 1,2 och 1,3 år äldre än kvinnorna mätt i biologisk ålder var männen i den äldre gruppen mellan 3,2 och 4,3 år äldre – beroende på vilka åldersmarkörer som forskarna tittade på.

Ett högre antal rökare kan förklara könsskillnaden i den äldre gruppen av tvillingar, men inte bland de unga vuxna.

Där skulle en större midjemått å andra sidan kunna förklara en del av skillnaden i biologisk ålder mellan könen. Men inte hela skillnaden.

"Vi kunde också se en skillnad i åldrandet som inte kunde förklaras av deltagarnas livsstil", säger Anna Kankaanpää, en av forskarna, i ett pressmeddelande.

Enligt forskarna kan den nya studien lära oss mer på hur livsstil och kön kan påverka vår livslängd.

Samtidigt avslöjar resultaten, enligt forskarna, att minskningen av antalet rökare kan vara en av förklaringarna till att skillnaden i medellivslängd mellan män och kvinnor har minskat de senaste decennierna.