Aging mice

Forskarna gör gamla möss unga igen

Om kromosomernas yttersta ändar, telomererna, påverkas, kan man styra kroppens åldrandeprocesser. Möss åldras snabbt, men en föryngringskur gör dem unga och vitala igen.

23 september 2011

Människor har alltid drömt om att hitta ungdomens källa, som kan flytta tillbaka åldern ett par årtionden, och nu tycks drömmen vara närmare att uppfyllas än någonsin tidigare.

Med en kombination av genmodifiering och läkemedel har Ronald DePinho vid Harvard Medical School i Boston, USA, tagit upp kampen mot de så kallade telomererna, som har en avgörande betydelse för när vi skall dö.

Telomererna är små förlängningar i änden av alla kromosomer, och de blir kortare för varje gång cellen delar sig. När telomererna når en kritisk längd, rinner den genetiska tiden ut, och cellen dör. Resultatet är att hjärna och andra organ samt muskler gradvis försvagas, medan huden rynkas.

Cellerna kan dock bilda enzymet telomeras, som återuppbygger telomererna och därmed bromsar åldrandeprocessen. Det är dock bara stamcellerna som producerar så mycket telomeras att ålderdomens klocka stannar. I alla andra celler är produktionen av telomeras så liten att enzymet inte kan förhindra telomerernas nedbrytning utan bara förhalar cellens oundvikliga död.

Möss åldras artificiellt

Ronald DePinho ville med sitt försök se vilken roll telomerasproduktionen har för hur mössen åldras. Med hjälp av genmodifiering förändrade han därför den gen som bildar telomeras. I den nya utgåvan utrustades genen med en ”av-på-knapp”, som forskarna kunde styra med hjälp av ett speciellt ämne.

Från början var knappen ställd på ”av”, så att det över huvud taget inte bildades något telomeras i kroppens celler. Redan innan mössen hade blivit ett år, kunde forskarna se tydliga åldersrelaterade skador.

Ronald DePinho beskriver deras tillstånd så här:

”Om man skulle jämföra med människor, så har de en kropp som en 90-åring, trots att de faktiskt bara är 50.” De knappt ett år gamla, men kraftigt åldrade mössen delades nu in i två grupper, varav den ena behandlades med det speciella ämne som startar om cellernas produktion av telomeras.

Behandlade möss blev årsungar

Efter att de behandlade mössen på så sätt hade förlängt sina telomerer i endast fyra veckor, visade de dramatiska tecken på föryngring. De framstod som rena barnungar i jämförelse med sina jämnåriga men obehandlade artfränder.

På den korta tiden växte deras skrumpnade testiklar till dubbel storlek. Medan de obehandlade mushannarna hade så dålig spermakvalitet att de bara fick tre ungar, när de parades med normala honor, var de behandlade hannarna så virila och fruktsamma att de fick sex ungar per kull.

Behandlingen gjorde också underverk med mössens gammelmanshjärnor, som ökade 15 procent i vikt och bildade tjockare isolerande fettlager omkring nervtrådarna.

Bromsar naturligt åldrande

Forskarna studerade också mössens mjälte och tarmar, och där var bilden densamma. Fyra veckors aktivering av telomerernas förlängning fick mjälten att öka sin vikt med 50 procent. Metoden skall dock användas med varsamhet, eftersom den kan ha allvarliga biverkningar, förklarar Ronald DePinho:

”Jag tror att en ökad produktion av telomeraser sent i livet kan bromsa de naturliga åldrandeprocesserna. Det avgörande är emellertid att cellerna inte bildar för mycket telomeras, eftersom de då kan utvecklas till cancerceller.”

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: