Åldern försämrar mäns möjlighet att få barn

Tro inte på myten att mäns fertilitet inte påverkas av ålder

Fertilitet
© Shutterstock

Charlie Chaplin fick barn som 73-årig. Mick Jagger var lika gammal när han fick sin hittills yngsta avkomma i december 2016.

Män kan onekligen skaffa barn i hög ålder, medan kvinnors fertilitet har ett bäst före-datum som vanligtvis inträffar i 50-årsåldern.

Men bara för att det finns exempel på äldre herrar som välsignats med en liten bebis betyder inte det att det gäller för alla män.

Lättare att pappa som ung

En studie från Beth Israel Deaconess Medical Center och Harvard Medical School visar att mäns ålder också påverkar andelen framgångsrika graviditeter.

Under 2000 till 2014 följde forskarna 7 750 par som genomgick fertilitetsbehandling. Kvinnor över 40 år hade, som förväntat, svårare att bli gravid än yngre kvinnor, Deras partners ålder påverkade inte resultatet.

När forskarna tittade närmare på de par där kvinnan var ung visade sig dock ett annat mönster. Var kvinnan under 30 år var chansen att hon skulle få barn 76 procent om hennes man var mellan 30 och 35 år, men chansen minskade till 46 procent om mannen var mellan 40 och 42 år.

Forskarna vet inte varför

Anledningen till kvinnors sjunkande fertilitet är relativt välkänd, men forskarna vet inte varför mäns ålder spelar en roll för chansen att få barn.

En gissning är att det under årens lopp uppstår DNA-skador i sädescellerna liknande de skador som uppstår i alla kroppens celler allteftersom vi blir äldre.