Shutterstock
albinokvinna

Albinism – genmutation gör albiner vita

Albinism finns överallt i naturen och den speciella genmutationen kan få allvarliga konsekvenser för albiners liv. De måste ofta kämpa med synproblem, ökad risk för hudcancer och social stigmatisering.

Vad är en albino?

Albino kommer från det latinska "albus", som betyder "vit", och är en ärftlig genmutation som orsakar avsaknaden av svart pigment i ögon, hud och hår.

Albinism finns i två varianter:

  • Okulär albinism, då pigmentet bara är nedsatt i ögonen
  • Okulokutan albinism, då både ögon, hud och hår saknar pigment.

Förekomsten varierar mycket

Albinism uppträder hos alla etniciteter och det uppskattar av en av 17 000 personer i världen är albiner.

Förekomsten av albinism varierar dock mycket beroende på var i världen man befinner sig.

I Europa och USA föds cirka en av 20 000 som albiner, medan en av 70 har albinism i vissa sydamerikanska folkstammar.

Fijiöarna är albinism också vanligt förekommande och det uppskattas att genmutationen drabbar en av 700 personer.

Forskning visar dessutom att albinism drabbar en av 1 000 personer i vissa populationer i södra Afrika.

Det är inte bara människor som lider av sjukdomen.

Biologer har registrerat albinism hos nästan alla arter – både hos däggdjur, fiskar och fåglar samt paddor och kräldjur.

Men trots att albinism existerar överallt i djurvärlden träffar man sällan på ett djur med albinism, eftersom genmutationen är livshotande för de djur den drabbar.

En albino betraktas nämligen som en främling och därför stöts djur med albinism ofta ut av deras artfränder. De har också svårt att skaffa sig en partner och eftersom de ofta utskiljer sig från omgivningarna fångar de lättare rovdjurs uppmärksamhet.

Dessutom har en albino ofta synproblem och löper ökad risk för hudcancer.

Vad orsakar albinism?

Albinism är ärftligt

Albinism orsakas av mutationer i gener som ansvarar för att producera melanin i kroppen.

Melanin är hudens bruna färgämne, även kallat pigment. Det bildas av överhudens pigmentceller och ger huden färg, vilket bland annat skyddar mot solljus.

Forskarna känner till sju olika gener som är förknippade med den vanligast förekommande varianten av albinism, okulokutan albinism, då hår, hud och ögon drabbas.

Den lindrigare varianten av albinism, okulär albinism, har bara förknippats med en gen.

Barn med albinism

Den Internationella dagen för medvetenhet om albinism infaller den 13 juni varje år. Syftet är att sätta fokus på den stigmatisering och diskriminering som drabbar albiner – i synnerhet i Afrika.

© MINUSMA/Harandane Dicko

För att en albino ska födas krävs det att båda föräldrarna har anlag för albinism.

Och även om båda har det är det bara 25 procents chans att barnet föds som albino.

Har albiner röda ögon?

De flesta albiner har blå ögon, men på grund av pigmentbristen kan ögat framstå som genomskinligt.

Den färgade vävnaden i ögat sitter i iris – även kallad regnbågshinnan – som ligger runt pupillen mellan linsen och hornhinnan.

Hos en albino med mycket reducerat pigment i kroppen kommer blodådrorna i näthinnan på insidan av ögat att framträda. Det kan i vissa sken få ögonen att få en rödaktig färg.

Igelkott med albinism

Albinoigelkottens ögon är genomskinliga, men ser röda ut på grund av en reflektion av den rödaktiga huden runt ögonen.

© shutterstock

Har albinism några konsekvenser för hälsan?

Albinism ökar risken för hudcancer

En albino löper ökad risk att bränna sig i solen och utveckla hudcancer, eftersom den nedsatta produktionen av melanin gör att huden är extremt känslig för solens skadliga strålar.

När uv-strålar från solen tränger igenom överhudens yttersta celler kan de skada dna och proteiner och skapa grogrund för cancer.

Pigmentet melanin produceras av speciella celler i huden, melanocyter, som fångar upp energin från solens strålar och omvandlar den till oskadlig värme.

Melanin hindrar på så sätt uv-strålarna från att nå ned till hudens djupare lager och skyddar därför cellerna.

Forskare uppskattar att risken för att utveckla cancer i södra Afrika är tusen gånger högre hos albiner än hos människor utan albinism.

Albinopojke utan arm
© Reuters

Albiner jagas i Afrika

I stora delar av Öst- och Centralafrika jagas och mördas albiner jaget av andra människor, inte minst medicinmän, som använder deras kroppsdelar till magi.

Sedan 2010 har omkring 700 överfall på albiner rapporterats i 28 länder i södra Afrika, men man uppskattar att den verkliga siffran är mycket högre.

Morden är en lönsam affär för helbrägdagörare och medicinmän som marknadsför albinoben, albinohud och albinoblod som ingredienser i trolldrycker som ska göra människor rika.

De många angreppen på albiner i framför allt Tanzania har fått en del av de stigmatiserade afrikanerna att fly till ön Ukerewe, som ligger flera timmars seglats över Victoriasjön från Tanzanias huvudstad.

Där kan de leva i relativ säkerhet och ön anses vara den plats i världen som har högst koncentration av albiner.

Albiner har också ofta nedsatt syn från födseln och synnedsättningen kan variera från lättare svagsynthet till kraftig svagsynthet.

Albinism kan dessutom orsaka oroliga ögonrörelser, nystagmus, extrem ljuskänslighet och optiska fel – oftast långsynthet eller brytningsfel.

Synnedsättningen bland albiner beror på att genmutationen skadar ögats näthinna, som är hemvisten för våra synnerver.

Synnerverna överför synintryck från näthinnan till hjärnan, men eftersom näthinnan inte utvecklas som den ska hos personer med albinism är den sämre på att föra information om vad vi ser vidare till hjärnan.