Människan

Människan är en djurart som tillhör arten Homo sapiens. Den moderna människan, som vi tillhör, skiljer sig i flera avseenden från de närbesläktade människoaporna. De mest påfallande skillnaderna är att vi saknar päls, går på två ben, har ett avancerat språk och lever i ett högt utvecklat samhälle, där materialism spelar en betydande roll. Trots allt detta visar forskning att schimpansens och människans dna bara skiljer sig åt med en procent.

Läs mer om människans själ och fysik i våra artiklar om allt från blodgrupper och immunförsvar till mardrömmar och narcissister.

Människans förhistoria

De första människorna på jorden levde i Afrika för minst sju miljoner år sedan. För två miljoner år sedan kunde dessa människor använda mer avancerade verktyg, vilket ledde till att de fick namnet Homo ergaster (den arbetande människan). För 1,8 miljoner år sedan migrerade dock Homo ergaster till Europa och Asien och fick då namnet Homo erectus (den upprättgående människan). Bevis för arten Homo sapiens, som den moderna människan tillhör, har bara kunnat spåras cirka 100 000 år tillbaka, vilket är mycket kort tid sett ur evolutionärt perspektiv. Homo sapiens antas ha stannat i Östafrika, där arten klarade sig mycket bra, innan den utvandrade till resten av världen och undan för undan konkurrerade ut de föregående arterna.

Den moderna utvecklingen

När den moderna människan (Homo sapiens) blev den enda människoarten för cirka 30 000 år sedan, höjdes även tempot på den anatomiska såväl som den kulturella utvecklingen. Det framgår bland annat av att dagens människor tenderar att bli längre och smalare än tidigare arter.

Evolutionen går baglæns

©