© Shutterstock

Vilket kungadöme är äldst?

Både det engelska och det danska kungadömet kallas världens äldsta. Vad är sanning?

Det kan vara svårt att avgöra, för när man går långt tillbaka har många källor försvunnit. Det är också svårt att bedöma om en härskare har varit kung, furste eller bara storhövding.

Bland historiker råder det dock enighet om att det både i Danmark och England fanns härskare som kallade sig kungar redan i början av 700-talet. Deras makt var dock mycket instabil. Vilket land som vinner beror därför på om man ser på kungadömet som institution eller lägger vikt vid att kungalängden är obruten.

Som fast institution är det engelska kungadömet äldst. Det kan dateras tillbaka till Alfred den store, som regerade södra England från 871 till 899. I Danmark har kungaföljden å andra sidan varit mer kontinuerlig och kan dateras tillbaka till Gorm den gamle, som dog cirka år 958.