Vilken funktion har en dirigent?

Vilken roll har egentligen en dirigent? Kan inte musikerna klara sig med noter?

Ryggen av dirigent i arbete
© Shutterstock

Dirigentens roll är att förmedla sina och kompositörens intentioner till orkestern. Musikens noter innehåller anvisningar om vilka toner som skall spelas men endast till en viss del om hur de skall spelas. Därför behöver man en uttolkare, som kan förena upp till 100 musikers individuella uppfattning av hur musiken skall låta. För sitt inre öra hör dirigenten ett ideal för hur musiken skall vara och mäter hela tiden orkesterns prestation mot detta. Dirigentens musikaliska vilja kommer samtidigt till uttryck i en mycket stor variation av rörelser, mimik och kroppsspråk. På så sätt ger han uttryck för hur stycket skall börja, i vilket tempo, med vilken dynamik och kanske i synnerhet med vilken karaktär och känsla det skall spelas. Det finns vissa bestämda regler för teckengivning, men ju mer rutinerade musikerna är, desto friare kan dirigenten förhålla sig.