Vem äger Antarktis?

Jag har hört att flera länder gör anspråk på delar av Antarktis, men vem äger kontinenten?

Pingviner på sten framför snötäckt berg
© Shutterstock

Antarktis är utan diskussion världens ogästvänligaste kontinent. Mer än 99 procent är täckt av is, som är upp till 4700 meter tjock. Bara på sommaren kryper temperaturen lite över fryspunkten i de isfria områdena, och ingen annanstans i världen blåser det så mycket som där. Icke desto mindre har ett antal länder under årens lopp gjort anspråk på delar av Antarktis, och länge var kontinentens folkrättsliga status osäker. År 1959 ingicks en traktat, som gör hela kontinenten till ett fredat och avmilitariserat område. Traktaten har skrivits under av 44 länder, som tillsammans representerar två tredjedelar av världens befolkning. Så ingen äger Antarktis. Fredningen utökades för 20 år sedan, så att den nu även omfattar det omgivande havet. Trots att man hittat spår av värdefulla mineraler, kom länderna bakom Antarktistraktaten 1991 överens om att förbjuda all gruvdrift i området – än så länge fram till 2048. Vetenskapsmän betraktar Antarktis som ett paradis, och forskare från världens alla länder arbetar tillsammans utan problem. Det mest tätbefolkade området är ön King George Island, där en lång rad länder har baser. En del av länderna har baser enbart för att försäkra sig om framtida inflytande, för enligt Antarktistraktaten är det bara de länder som bedriver vetenskaplig forskning i Antarktis som har inflytande på kontinentens framtid.