Photo by Gary Bendig on Unsplash
Easter bunny

Varifrån kommer påskharen?

I påsktid är det fortfarande vanligt att föräldrar låter påskharen komma med ägg. Men varför är det just en hare?

Påskharen dyker första gången upp i Heidelberg i Tyskland i slutet av 1600-talet. Harar och kaniner var dock symboler för fruktsamhet och spirande liv under de hedniska vårfesterna, långt innan kristendomen infördes.

Tyska utvandrare tog sedan påskharen med sig till USA, där den fick stora framgångar i mitten av 1800-talet.

Efterhand började den även komma med sötsaker till barnen och lägga ägg – en något ovanlig egenskap för en hare.

Grävling delar ut australiska ägg

I Skandinavien ansågs harar och kaniner vara skadedjur, eftersom de kunde förstöra skörden och därför tog det många år innan påskharen invandrade.

Omkring år 1900 korsade den dock gränsen till Sverige och spred sig från Skåne och norrut.

Samtidigt som påskharen lever i bästa välmåga på många platser i världen, har den motståndare i Australien. Där är beståndet av kaniner och harar så stort att de utgör ett hot mot ekosystemet.

Därför har man startat en kampanj som ska underminera dess gulliga image.

Det har bland annat inneburit att det inte längre är harar utan den lilla punggrävlingen (Easter Bilby) som kommer med äggen.