Varifrån kommer clownfiguren?

Clownen som vi känner den i dag har sina rötter i italiensk maskkomedi från 1500-talet.

Clown figure

Clownliknande figurer har varit kända i flera årtusenden. Vi vet från inskriptioner och fynd av statyer att pygméer, så kallade dangas, underhöll faraonerna med clowner i forntidens Egypten omkring 2500 år f Kr. Hovnarrar har förekommit i Kina sedan cirka 1800 f Kr och är även kända från bland annat Indien. De flesta kulturer har också haft marknadsgycklare.

Clownfiguren som vi känner den i dag har sina rötter i den italienska maskkomedin ”la commedia dell’arte”, som uppstod på 1500-talet som en del av karnevalstraditionen. I de äldsta komedierna hette clownfiguren Harlekin. Han bar från början trasiga kläder och svart mask, men med tiden utvecklas Harlekin till en elegant förförare, och clownrollen övertogs av Pierrot. De första cirkusclownerna dök upp på 1700- och 1800-talen, men moderna clowner med sina typiska kläder, röd näsa och stora skor började synas först en bit in på 1900-talet.