Varför tar vi varandra i hand?

Varifrån kommer handskakningen, och vilka signaler sänder en handskakning?

Handskakningen visar en blottad vapenhand

Att räcka varandra handen är ett tecken på tillit och öppenhet.

Man hälsar normalt med höger hand – den hand man tidigare höll sitt vapen i. Genom att sträcka fram sin tomma högerhand blottar man sig och visar att man har fredliga och vänliga avsikter.

Utöver att vara ett tecken på vänskap och hövlighet fungerar handskakningen också som en besegling av ett avtal. Man tar till exempel varandra i hand som ett led i vigselritualen, efter att ha undertecknat ett affärsavtal eller mötts i en idrottstävling eller liknande.

Att vägra skaka en framsträckt hand är en direkt demonstration av ogillande, såvida det inte rör sig om ett religiöst eller kulturellt förbud mot att till exempel röra vid en person av det andra könet.

Det första handskakningen är tusentals år gammal

Historiens tidigaste dokumenterade handskakning kan ses på en drygt 2000 år gammal stenrelief från Commagene, ett forntidsrike i nuvarande Turkiet. På reliefen skakar Commagenes regent, Antiokus 1, hand med den grekiske sagohjälten Herakles.

En lite senare handskakning finns på ett romerskt mynt präglat under kejsar Nerva 96–98 e Kr.