Shutterstock / natushm
omskärelse

Varför omskär man pojkar?

Vad är egentligen bakgrunden till omskärelse av pojkar? Tror man att det har gynnsamma effekter?

Omskärelse av pojkar sker genom att man tar bort förhuden på penis, helt eller delvis. Det kan finnas olika bevekelsegrunder för att göra detta. På en del ställen är omskärelse en del av en religiös ritual.

Rituell omskärelse beskrivs bland annat i Gamla testamentet, där Abraham i sin pakt med Gud lovar att omskära samtliga gossebarn, när de är åtta dagar gamla. De flesta judar följer fortfarande denna sed. Även bland muslimer är omskärelse av gossebarn ett utbrett fenomen, men åldern varierar i olika länder, allt från spädbarnsstadiet till puberteten.

I andra kulturer menar man att omskärelse är hygienisk och förebygger könssjukdomar, då bakterier inte anhopas under förhuden. Detta är också synsättet i USA, som är det västerländska land där omskärelse är mest utbredd. Här har nyttan av ingreppet dock varit starkt omdiskuterad under senare år, särskilt sedan en del operationer misslyckats.

I en del gamla afrikanska kulturer betraktas förhuden som ett kvinnligt element hos mannen. Därför är omskärelsen ofta en del i ett mandomsprov.