Varför har talet sju en magisk betydelse?

Siffran sju har en speciell roll i alla möjliga sammanhang. Varifrån kommer detta och vet man varför?

Glittrig sjua mot svart bakgrund
© Shutterstock

Talet sjus magi sträcker sig långt tillbaka. Den tidigaste kända kultur som tillämpade sjumystiken var den sumerisk-babylonska (cirka 3000–1500 f Kr) i dagens Irak. I sumerernas mytologi återkom talet flera gånger, och framför allt var många av gudarna grupperade i grupper om sju. Det var även den sumerisk-babylonska kulturen som konstruerade sjudagarsveckan så som vi känner den i dag. Man vet inte med säkerhet varför just talet sju hade ett magiskt värde för sumererna och babylonierna. Sannolikast är dock att sumererna sedan urminnes tider har baserat sin kunskap och användandet av talet sju på olika naturfenomen. Det kunde vara regnbågens sju färger eller de sju ”planeterna”, som astronomerna kände till på den tiden, nämligen solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. Sedan dess har andra kulturer och religioner tagit över det magiska sjutalet. Till exempel lades grunden för Roms storhet enligt mytologin av stadens sju första kungar, medan Allah enligt islam skapade sju himlar ovanpå varandra.