Varför är hjärtat symbol för känslor?

I många kulturer är hjärtet säte för känslorna, medan förnuftet finns i hjärnan.

Heart Egypt

Det är hjärtats funktion som kroppens pump som gjort det till symbol för känslolivet. I det ögonblick som hjärtat inte längre slår slutar även livet, och vi kan inget göra för att ändra på det. I många kulturer har hjärtat därför blivit säte för känslorna, medan hjärnan inrymmer förnuftet.

Hjärtat har spelat en särskild roll ända sedan de gamla egyptierna. Vid balsameringen lät de hjärtat som enda organ sitta kvar. Det skulle i Dödsriket vägas mot en fjäder, för att man skulle avgöra om den döde begått dödssynder eller gjort goda gärningar. Med kristendomen hamnade hjärtat i centrum som en symbol för Guds kärlek och som upphov till både godhet och ondska.

Under medeltiden grundades de första universiteten i Europa, och motsättningen mellan förnuft, som sades sitta i huvudet, och känslor, som förknippades med hjärtat, slogs fast. Denna uppfattning härskar fortfarande i stora delar av världen. Det finns dock undantag. I Japan satt själen förr i magen, och i dag anser många japaner att den sitter i halsen.