Shutterstock

Vilket språk har flest ord?

Vilket språk är ordrikast, och hur många ord har det?

Det är omöjligt att avgöra det exakta antalet ord i ett språk. Skall sammansatta ord och ord med dubbla betydelser, som ”hane” räknas flera gånger? Vad gör man med ord som blivit omoderna? Är slang och fackuttryck en del av språket? Oavsett svårigheterna anser de flesta lingvister dock att engelskan har störst antal ord. Orsaken är att engelskan har varit mycket benägen att integrera låneord från hela världen, medan en stor del av de gamla orden bevarats. Oxfords stora ordbok innehåller drygt 170000 ord, och till dessa kommer ett mycket stort antal fackuttryck, tekniska termer, gamla ord samt ord från dialekter. Totalt ger det i varje fall över 500000 ord.

Visste du att det finns ett ord som tar 3,5 timmar att uttala? Läs mer i vår artikel om världens längsta ord.