Vilket språk är världens äldsta?

Sanskrit
© Shutterstock

Språkforskarna är inte mycket för att peka ut världens äldsta språk, för forskningen visat att bortsett från enstaka nyare språk som kreol har alla språk samma rötter. Det betyder att de i realiteten har uppstått vid samma tidpunkt och därmed är lika gamla. Tittar man däremot på språk, som fortfarande används i en i stort sett oförändrad form, är sanskrit ett bra bud på det äldsta språket.

Sanskrit är ett gammalt indiskt språk, som i sin nuvarande version har cirka 4000 år på nacken. Det lever kvar som religiöst språk och talas fortfarande av 6000 personer. Sanskrit är inte det enda gamla, religiösa språk som fortfarande används. Det gäller bland annat också koptiska från Egypten, som är 2000 år gammalt. I Europa anses baskiska vara det äldsta språket.

Baskiska är troligen en direkt avläggare av det språk som under stenåldern uppstod i Europa och därmed det enda språket i Europa som inte kommit hit från Asien. Latin är också mycket gammalt, omkring 2500 år, och dessutom ett språk som förändrats mycket lite. Det är annars mycket ovanligt att språk nästan inte förändras. Tvärtom utvecklas de hela tiden, och under en enda generation sker det tydliga förändringar.

Språkforskare räknar med att ett språk under en tidsperiod av endast 600 år kan förändras så pass att det i realiteten blir ett nytt språk. På det sättet har gammalnorska till exempel blivit till norska, svenska och danska, och gotiska till tyska. Det kan även vara så att språk får en renässans.

Till exempel var hebreiska utdött som vardagsspråk, men när staten Israel bildades, gjordes det till landets officiella språk.

Visste du att det finns ett ord som tar 3,5 timmar att uttala? Läs mer i vår artikel om världens längsta ord.