Vilket folk är bäst på främmande språk?

1 september 2009

Det inofficiella världsrekordet i att kunna andra språk har invånarna i ett område i Amazonas. Här har varje by sitt eget språk, och en av samhällets regler är att man inte får gifta sig med någon som talar samma språk som man själv. Detta leder till att varje individ förutom sitt eget och äkta makens språk ofta talar en handfull språk, som förekommer i den närmaste familjen. På nationsplan är världens mest språkkunniga folk invånarna på Mauritius i Indiska oceanen. Här bemästrar man i genomsnitt 3,78 språk. Mest utbredda är franska, engelska och kreol förutom en rad indiska språk. Språkrikedomen beror på att öns befolkning är mycket sammansatt, och att man handlar mycket med i synnerhet Indien. I Europa går förstaplatsen till Luxemburg, vars invånare i genomsnitt talar 3,24 språk. I Norden ligger siffran på cirka två, vilket motsvarar att vi i genomsnitt behärskar ett språk utöver vårt modersmål. Däremot är invånarna i stora, speciellt engelsktalande, länder inte så bra på andra språk, eftersom de inte har något incitament att lära sig dem. Siffrorna har sammanställts av den svenske språkforskaren Mikael Parkvall. Hans forskning visar även att det inte finns något samband mellan skolgång och kunskaper i främmande språk. Det enda som har betydelse för ens språkkunskaper är om man har ett litet eller stort språk som modersmål.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: